HİLARİUS (POİTİER’Lİ) (315 -367)

Aziz Hilarius’un ilk yılları hakkında hiç bir şey bilmiyoruz. Bütün bildiğimiz,  350 yılına  doğru  vaftiz  edildiği v e  kısa bir  süre sonra da Poitiers episkoposu olduğudur. İmparator Konstantinus’a yaranmak için, episkopos Saturninus bütün Galya Kilise’sine ariyanizmi kabul ettirmek istiyordu. Hilarius terreddüt etmeksizin kavgada yer aldı ve savunmayı örgütledi. Hilarius’a “Batı’nın Athanasius’u” adının verilmesinin nedeni budur. 356 yılında yapılan Beziers ariyan konsilinde Hilarius, Athanasius’un savaşını savunur. Bu olay onun 5 yıl süreyle Phrygya’ya (Türkiye’de bugünkü Afyon bölgesi) sürgün edilmesine sebep olur. Bu sürgün sırasında Hilarius Yunanlı Kilise Babalarını inceler ve – baş yapıtı olan – “Kutsal Üçlü-Birlik” hakkındaki kitabını yazar. Hilarius, İznik konsilini gerçek olarak bu Phrygya sürgünü sırasında keşfeder. Doğulu ariyanlar imparatordan Hilarius’u memleketine göndermesini isterler. Hilarius, yumuşaklık ve tatlılıkla Poitiers’deki diyosezine birlik ve düzen getirmeye çalışmıştır; bütün zamanını halkının eğitilmesine vermiştir. 367-368’de Poitiers’de ölmüştür.

Eserleri: Hilarius bir sanatkar gibi yazmaktadır. Sözünün Yaradana güzel bir şükran ifadesi olmasını ister. Üslubu güzeldir, özenli bir Latincesi vardır: Matta’ya Göre İncil’in Yorumu; Valencius ve Ursacius’a Karşı Kitap; Üçlü-Birlik Üstüne Kitap, 12 cilt (bu, Hilarius’un baş yapıtıdır). Kutsal Üçlü Birlik Üzerinde uzun ve derin bir düşünce olan bu eserinde Hilarius ibadet üzerinde durmaktadır. “Dua etmek gerekir, aramak gerekir, bulmak gerekir”. Sinod’lar Hakkında: Galya episkoposlarına çeşitli iman formüllerini açıklayan bir kitaptır; Mezmurlar Üstüne Kitap; Gizemler Üstüne Kitap: Eski Antlaşma’daki olaylarda veya kişilerde Mesih’in simgesel figürleri.
Augustinus’dan önce en büyük Latin ilahiyatçısı Hilarius olmuştur. Doğu ile Batı arasında bir köprüdür. Athanasius’un ve İznik konsilinin savunucusu olmuştur. Hilarius sürekli olarak Kiliselerin birliğini sağlamaya çalışmış bir adamdır.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt