HİYERONİMUS (345-420)

Hiyeronimus’un, bugünkü Macaristan ile Dalmaçya’nın sınırında bulunan bir kent olan Stridon’da 345 yılına doğru doğduğu sanılmaktadır. Hiyeronimus’un ana babası Hıristiyandı.Çok genç yaşında Hiyeronimus okumak üzere Roma’ya gider. Eğitimi bitince Galya’yı dolaşır ve geçici olarak, Batı’nın başkenti Trèves’de kalır. Daha sonra Adriatik üzerinde büyük bir liman olan Aquileya’a gelir. Oradan sırasıyla, Trakya’ya, Bitinya’ya, Galatya’ya, Kapadokya’ya, Kilikya’ya (Türkiye) geçerek, Doğu’ya gelir. Antakya’da kalır. Grekçe bilgisini Antakya’da geliştirecektir. Fakat daima Mutlak Olan’ın peşinde koşan Hiyeronimus, iki yıl süreyle, Antakya yakınlarında inzivaya çekilir. Bu inziva döneminde, bir taraftan yoğun bir şekilde okurken, ağır bir çile hayatı sürer. Antakya’da episkopos Paulinus tarafından rahip olarak atandıktan sonra, Hiyeronimus İstanbul’a gelir; 379 ile 382 yılları arasında orada kalır ve Nazianz’lı Gregorius da izler.

Hiyeronimus 382 yılında Roma’ya gelir. Papa Damasus onu özel sekreteri ve şahsi danışmanı olarak seçer. Papa İncil’in ve Mezmur kitabının Latince çevirilerini yeniden gözden geçirme işini Hiyeronimus’a verir. Fakat Damasus’un ölümü üzerine, Roma klerjesi, kıskançlık nedeniyle, Hiyeronimus’u Roma’dan ayrılmak zorunda bırakır (385).Hiyeronimus yeniden Doğu’nun yolunu tutar. Tekrar Antakya’dan geçer, daha sonra Sidon, Tyr, Kayseri, Kudüs, Beytlehem ve İskenderiye’ye gelir. 386 yılında Hiyeronimus, birkaç keşiş ve birkaç monial ile birlikte, kesin olarak Beytlehem’e yerleşir. Hiyeronimus için bu dönem yoğun bir exejetik çalışma dönemi olmuştur. Hiyeronimus 30 Eylül 419 veya 420’de ölmüştür.Hiyeronimus’un eserini esas olarak Kutsal Kitap çalışmaları oluşturur; Kutsal Kitap metinlerini yeniden gözden geçirmiş, çevirmiş ya da exejetik yorumlara tabi tutmuştur. Bu, devasa bir çalıştırmadır!

Hiyeronimus birçok Kilise yazarını da Latince’ye çevirmiştir: Origenes, Kör Didimos, Pakomius ve Kayseri’li Eusebius gibi. Hiyeronimus’un yazılı eserleri arasında polemik eserleri ile “tarihi” eserlerini ve mektuplarını da saymak gerekir.
Hiyeronimus çok duygulu, sinirli, tutkulu çelişkiler içinde bir insanıdır, fakat özellikle tek hocası, Mesih’e tutkundur!

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt