İnsan mutludur, çünkü barışa hizmet ederek, Mesih ile birlikte Tanrı’nın varisi oluyor.

Yüreği temiz olanlara Tanrı’yı görme mutluluğunun vaad edilmesi doğrudur. Çünkü kararmış göz, temiz ruhlara zevk, günahla lekelenenlere acı olacak olan gerçek ışığın parıltısına dayanamaz.
Bu yüzden dünyasal kibirlerin karanlık dumanından sakınalım; ve ruhun gözleri her çeşit günahın kirlerinden arınsılar ki, açık bakışımız Tanrı’nın yüce görüntüsü ile beslenebilsin.

Bu görmeye hak kazanabilmek için uğraşayım diye Rab: “Ne mutlu barışı sağlayanlara! Onlara Tanrı oğulları denecek” (Mat. 5, 9) diyor. Kardeşlerim, bu mutluluk, herhangi bir antlaşma ya da bir antlaşma ile ilgili değildir; Havarinin, “Tanrı’yla barışmış olun” (Rom. 5, 1), ve Peygamberin, “Yasanı sevenlerin huzuru büyüktür; hiçbir zaman sendelemez onlar” (Mez. 118, 165) dediği ile ilgilidir.
Ne sıkı dostluk bağları, ne de daha kusursuz bir huy benzerliği bu barışı talep edebilirler eğer Tanrı’nın isteği ile ahenk içinde değillerse. Bu yüce barışın dışında yalnızca suça yönelik birleşmeler ve ortaklıklar, kötülüğü hedeflenen anlaşmalar ve günahın birleşmelerini buluruz.

Günahkar dünyanın sevgisi Tanrı sevgisi ile bağdaşamaz. Bedensel türemeden ayrılmayan, Tanrı oğullarının topluluğuna dahil olamaz. Buna karşın, düşüncelerini Tanrı’da merkezleştirip “Ruh’un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edenler” (Ef. 4, 3) tanrısal yasadan hiç ayrılmazlar. Bunlar samimi bir inançla: “Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun” (Mat. 6, 10) duasını okurlar. Bunlardır barışı sağlayanlar, bunlar gerçekten birlik içinde ve aziz bir şekilde aynı görüş içindeler, sonsuza dek: “Tanrı’nın çocukları ve Mesih’in ortak mirasçıları” (Rom. 8, 17) olarak adlandırılmaya layıktırlar. Gerçekten, Tanrı ve başkalarına karşı besledikleri sevgi onlara yüce ödüle hak kazandıracaktır. Hiçbir zorluk duymayacaklar, engellerden ve tuzaklardan korkmayacaklar, mücadele ve tüm güçlükler sona erdikten sonra, Tanrı’nın huzurunda istirahat edecekler. Peder ve Kutsal Ruh ile birlikte asırlar boyunca yaşayan ve hüküm süren Rabbimiz adına. Amin.

LEO MAGNUS († 461)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt