İsa Mesih ölüp dirilerek, ölümün sürekli yasasını yok etti.

Gerçeğin Ruh’u ile aydınlanan zihniyetimiz, gökyüzünde ve yeryüzünde ışınlarını yayan Haç’ın şanını özgür ve arı bir yürekle kabul etmelidir. İç gözüyle Rabbimizin, yaklaşmakta olan azabı konusunda söylediklerinin anlamını incelemelidir: “İnsanoğlunun yüceltileceği saat geldi” (Yu. 12, 23) ve daha sonra: “Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? Baba, beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba, adını yücelt” (Yu. 12, 27-28). Ve gökten: “Adını yücelttim, yine yücelteceğim” beyanatında bulunan Peder’in sesi duyulduğundan İsa, etrafındakilere yanıt vererek: “Bu ses benim için değil, sizin içindi” dedi. “Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim” (Yu. 12, 30-32) dedi.
Ey Haç’ın hayran olunacak gücü! Sende Rabbin mahkemesini, dünyanın yargısını ve çarmıha Çekilenin gücünü bir arada buluyoruz. Evet, ey Rab, sen her şeyi kendine çektin ki, Yahudiye’nin tek tapınağında gizemli şekillerin peçesi altında yer alan kurbanlar, içtenlikli bir dinsellik, görkemli ve halka açık bir tapınma ile her yerde ve her millette kutlanabilsinler.

Şimdi, gerçekten Levililerin hiyerarşisi daha soyludur, rahiplerin saygınlığı daha yüce ve episkoposların meshi daha azizdir. Çünkü tüm kutsamaların kaynağı olan Haç, tüm lütufların nedenidir. Onun sayesinde inanç sahiplerine güçsüzlükleri içinde güç, hor görülmelerinde yücelik, ölümde yaşam veriliyor. Bundan başka bugün, maddi kurbanların çeşitlenmelerine son verildiğinden, bedeninin ve kanının tek sunuşu her tür kurbanı tümden karşılar. Çünkü sen dünyanın tüm günahlarını kaldıran Tanrı’nın gerçek Kuzusu’sun (bk. Yu. 1, 29). Bu şekilde tüm gizleri kendinde gerçekleştiriyorsun ve nasıl ki kurbanların kalabalığının yerini alan adak tektir, milletlerin bir araya gelmesi ile oluşan krallık da tektir.

Ey sevgili kardeşlerim, putperestlerin Havarisi Pavlus’un törenli şekilde beyan ettiğini açıkça söyleyelim: “Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözü güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür” (I. Ti. 1, 15). Tanrı’nın bize karşı merhameti gerçekten harikadır. Çünkü Mesih, salt adil ve aziz olanlar için değil, kötüler ve günahkarlar için de öldü. Tanrısal doğası nedeniyle ölümün darbesine tabî olmayacağından bizden doğan O, sonradan bizler için sunacaklarını da edindi.Bir zamanlar, Peygamber Hoşea’nın ağzı ile: “Ey ölüm, ölümün olacağım, ey cehennem yokoluşun olacağım” (Hoş. 13, 14) diyerek kendi ölümünün gücü ile ölümümüzü tehdit etmişti. Ölünce, mezarın yasalarına boyun eğdi; fakat dirilince onları yıktı ve ölümün sürekli yasasını yokedip, onu sonsuzken, geçici hale getirdi: “Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak” (I. Ko. 15, 22).

LEO MAGNUS († 461)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt