Kabul ettiğin gizemi İsa’nın sözü üretir.

Lütfun doğadan üstün olduğunu görüyor, ancak yine de Peygamberlerin kutsama lütfunu ölçüye vuruyoruz. Bir insanın kutsaması doğayı değiştirecek kadar güçlü olabileceğine göre, bizzat Kurtarıcı’nın sözlerinin etkin olduğu Tanrı kutsamasına ne denir? Çünkü senin mazhar olduğun bu gizemi İsa’nın sözleri üretir. İlyas’ın sözü gökten ateş yağdıracak kadar güçlü olabildiyse, İsa’nın sözü doğa unsurlarını değiştirecek kadar güçlü olamaz mı? Evrenin yapıtları hakkında söylenen bu sözü biliyorsun: “Dedi ve oldu, emretti ve yaratıldı” (Mez. 32, 9).

Daha önce yokolanı vareden İsa’nın sözü, varolanı daha önce olmadığı birşeye dönüştüremez mi? Çünkü birşeye ilk doğasını vermek, bu doğayı değiştirmekten daha güç değildir.Ancak bu tartışmalara gerek var mı? İsa ile ilgili örneklerden faydalanalım ve bu gizin gerçeğini Vücut Bulma gizine dayandıralım. İsa’nın Meryem’den doğuşu doğal bir sürecin sonucu muydu? Doğa düzenini inceleyecek olursak, kadının erkekle birleştikten sonra doğurması doğaldır. Yani Bakire’nin doğal düzen dışında doğurmuş olması tartışılmaz. Öyleyse ürettiğimiz vücut, Bakire’den doğmuş vücuttur. Rab İsa’nın, Bakire Meryem’den doğmuş olması doğa dışı bir olay olduğuna göre, İsa’nın vücudu hususunda neden doğal düzen arıyorsun? Gizemde mevcut olan İsa’nın vücudu gerçekten İsa’nın çarmıha gerilen ve defnedilen tenidir. Yani bu gizem gerçekten İsa’nın teninin gizemidir.

İsa bizzat “Bu benim vücudumdur” diyor. İlahi sözlerle kutsamadan önce başka bir maddeden sözedilir, kutsamadan sonra ise O’nun vücudundan. İsa bizzat kanından söz eder. Kutsamadan önce değişik bir terim kullanılır, kutsamadan sonra Kan’dan. Ve sen “Amin”, yani “Doğrudur” dersin. Ağzınla telafuz ettiğini ruh kabullensin. Ağzınla ifade ettiğine kalp inansın.
Bu nedenle, bu denli büyük bir nimete tanık olan Kilise çocuklarını, dostlarını gizemlere koşmaya çağırır: Yiyin, için dostlarım, mest olun, kardeşlerim! Yiyecek ve içecek olduğumuzu Kutsal Ruh, Peygamberin ağzından ifade etti: Tadın ve Rabbin iyi olduğunu görün. Ona güvenen insana ne mutlu! İsa bu gizemdedir, çünkü bu gizem İsa’nın vücudunun gizemidir. Demek oluyor ki, bu bedensel bir besin değil, ruhani bir besindir. Aziz Pavlus bu yüzden, simgeden söz ederken şöyle der: “Atalarımız manevi bir besin yediler, manevi bir içki içtiler” (I. Ko. 10, 3). Çünkü Tanrı’nın vücudu tinsel bir vücuttur. İsa’nın vücudu ilahi Ruh’un vücududur. Çünkü İsa, Kutsal Kitap’ın dediği gibi, Ruh’tur. Önümüzde olan Ruh, Rabbin Mesih’idir. Petrus da mektubunda şöyle der: “Mesih bizim için öldü.” Nihayet Peygamberin şu sözünü de anımsayalım: “Bu besin kalbimizi güçlendirir, bu içki insan kalbine neşe verir” (Mez. 103, 15).

AMBROSİUS (339-397)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt