Kaya üzerine inşa edilmiş Kilise.

Sevgililerim, görevimin gereğini yerine getirmek söz konusu olduğunda hem zayıf, hem gevşek olduğumu görüyorum, çünkü cömertçe ve cesaretle hareket etmek istediğim zaman, içinde bulunduğum durumun eğretiliği karşıma çıkıyor. Bununla beraber, bize benzer fakat Peder’e eşit olup uluhiyeti insanın düzeyine kadar indiren ve beşeriliğini Allah’a kadar yükselten ebedi ve her şeye kadir Kahinin yorulmak bilmez şefaati bana yardımcı oluyor ve sevincimi, tam bir onur ve kutsallıkla, onun yapmış olduğu düzenleme içinde buluyorum. Çünkü kuzularına bakmaları için bir çok çobanları görevlendirmişse de, sevgili sürüsünü kendisi korumaktan geri durmamıştır.
Yine bu temel ve ebedi yardım gereğincedir ki, eserini terketmediği kuşkusuz olan Havari Petrus’tan yardım görmek teminatını almış bulunuyorum. Ve Kilise’nin boylu boyunca üzerinde yükseldiği sağlam temel, kendisi üzerine dayanan mabedin ağırlığını taşımaktan yorulmamaktadır.

Gerçekten, Havarilerin ilkinin Mesih tarafından övülmesine sebep olan bu imanın sağlamlığı süreklilik gösterir. Ve Petrus’un Mesih’te iman ettiği şey nasıl daima devam etmekteyse, Petrus’un şahsında Mesih’in tesis etmiş olduğu şey de aynı şekilde devam etmektedir. O halde Gerçek tarafından istenmiş olan düzen devam etmektedir ve aziz Petrus, kendisine verilmiş olan bu taş sağlamlığını daima muhafaza ederek, Kilise’nin kendisine emanet edilmiş bulunan dümenini terketmemiştir.
Başkalarına tercihen o görevlendirilmiştir. Ve böylece, ona kaya adı verildiğine, temel olarak ilan edildiğine, göklerin Ülkesinin kapıcısı nasbedildiğine, göklerde dahi geçerli olarak kalacak kararlarla bağlanması ve çözülmesi gerekeni belirleyecek yargıç olarak nasbedildiğine göre, bu deyimlerin içerdiği gizler sayesinde, onun Mesih’le olan yakınlığının ne olduğunu öğrenebiliriz.
Şimdi o kendisine emanet edilmiş bulunan görevleri daha eksiksiz ve daha güçlü bir şekilde yerine getirmekte ve bütün bu işlevleri ve sorumlulukları kendisi tarafından yüceltilmiş olduğu kimsede ve kimse ile gerçekleştirmektedir.

Bu nedenle, eğer doğru hareket ettiğim, iyi karar verdiğim, günlük dualarımla ilahi merhameti yumuşattığım oluyorsa, bu, koltuğu üzerinde hala iktidarı canlı bulunan ve otoritesi üstün gelmeye devam eden kimsenin yaptığı işlerden ve onun meziyetlerinden ileri gelmektedir.
İşte, sevgililerim, bütün kuşkuların, beşeri kanaatlerin üzerine yükselen ve hiçbir saldırının sarsamayacağı bir kayanın sağlamlığına kavuşan Havari’nin kalbine Peder Allah tarafından ilham edilen bu iman tanıklığının elde ettiği işte budur.
Çünkü Petrus her gün tüm Kilise’de şöyle demektedir: Sen Mesih’sin, yaşayan Allah’ın oğlusun. Bu şekilde Rabbe iman tanıklığı yapan her şahıs, bu sözün etkisiyle canlanmaktadır.

LEO MAGNUS († 461)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt