Kutsal yağ ile meshetme ve beyaz elbisenin anlamları.

Vaftiz olduktan sonra episkoposun yanına çıktın. Orada olanları anımsa. Davut’un dediği değil mi? “Baştan sakala yayılan, Harun’un sakalına yayılan misk kokusu gibi” (Mez. 132, 2). Süleyman’ın sözünü ettiği koku budur. Adın etrafa yayılan koku gibidir. Genç kızlar seni bu yüzden sevdi ve cezbetti. Yeniden hayata kavuşan ruhlardan kaçı seni sevdi, İsam, kaçı sana şöyle seslendi: “Bizi kendine çek, dirilişinin kokusunu içimize çekmek için giysilerinin kokusuna koşuyoruz” (Ezg. 1, 3).

Bu ayinin anlamını kavra: senin seçilmiş bir soy, ruhbanlar yetiştiren değerli bir soy olmanı sağlamak için, koku sakala, yani gençliğin lütfuna ve Harun’un sakalına yayılır. Çünkü ruhani lütuf hepimize, Tanrı Kırallığı ve ruhbanlık uğruna verildi.
Daha sonra sana, günahın zaafından sıyrıldığına ve Peygamberin sözünü ettiği masumiyete büründüğüne işaret etmek için, şu anda giydiğin beyaz giysiler verildi. Çünkü Peygamber şöyle der: “Pakla beni zufa ile tertemiz olayım. Yıka beni, kardan daha beyaz olayım” (Mez. 50, 9). Yasa da, İncil de bunu öğretiyor: vaftiz olan paklanır. Yasa uyarınca paklanır, çünkü Musa kuzunun kanını halkın üzerine serpmek için bir tutam zufa kullanmıştı. İncil uyarınca paklanır, çünkü İsa İncil’deki görünüm değiştirme olayında dirilişinin ihtişamını gösterdiğinde beyaz giysilere bürünmüştü. Günahı affedilen kimse kardan daha beyaz olur. Bu nedenle Rab, Yeşaya Peygamberin ağzından şöyle konuşur: “Günahlarınız lal gibi olsa bile, ben onları kar gibi aklaştıracağım” (Yşa. 1, 18).

Yeniden doğuşun sağladığı arılık sayesinde beyaz giysilere bürünen Kilise, Ezgiler Ezgisi’nde şöyle der: “Ben karayım, ama güzelim, ey Yeruşalem kızı” (Ezg. 1, 5). Karayım, çünkü insan doğası zayıftır, kırılgandır; güzelim, lütuf sayesinde. Karayım, çünkü sinemde günahkarlar barınır, ama güzelim, inanç sayesinde. Bu giysileri görünce, Yeruşalem kızları hayretle sorar: Bu bembeyaz giysiler içinde yükselen kız kim? Kapkara olan o, nasıl birden aklandı?

İsa’ya gelince, (Zekeriya Peygamberin kitabında yazıldığı gibi bk. Zek. 3, 3) kirli giysilere bürünmüş Kilise’yi beyaz giysiler içinde gördüğünde ya da ruhun yeniden doğuş gizemi sayesinde paklanıp arındığını sezdiğinde, ona şöyle seslenir: “Ne güzelsin, sevgilim, ne güzel, gözlerin güvercin gözleri kadar güzel” (Ezg. 4, 1). Biliyorsun, Kutsal Ruh yeryüzünde inmek için güvercin görünümüne bürünmüştü.
Bu nedenle, Ruh’un izini taşıdığını anımsa; bu Ruh bilgelik ruhudur; iyiyi kötüden ayırdetme yetisidir; öğüt ve güç ruhudur; bilgi ve ibadet, Tanrı korkusu ruhudur. Emanetini korumasını bil. Peder Tanrı sana damgasını bastı. İsa Mesih seni güçlendirdi ve Havarinin yazısında da okuduğun gibi, ilk armağan olarak kalplerimize Ruh’u yerleştirdi.

AMBROSİUS (339-397)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt