Sudan ve Ruh’tan tekrar doğuyoruz.

Vaftiz yerinde ne gördün? Önce su gördün elbette, ama yalnızca su değil. Görevlerini yerine getiren diakosları, imtihan eden ve kutsayan episkoposu da gördün. Önce Aziz Pavlus sana şunu öğretti: Görünene değil, görünmeyene bakmak gerek. Çünkü görünen şeyler geçicidir, görünmeyenlerse ebedi. Başka bir bölümde şöyle bir söz de okudun: Dünya yaratıldığından beri, Tanrı’nın görünmeyen yetkinlikleri, yaratıkları tarafından algılanmaktadır (Rom. 1, 20). Ebedi kudreti ve tanrısallığı, eserlerine bakarak değerlendirilir. Bu nedenle bizzat İsa şöyle der: Bana inanmasanız bile yaptıklarıma inanın (Yu. 10, 38). O halde, Tanrı’nın orada mevcut olduğuna inan. Yaptıklarına inanıp, mevcudiyetine inanmamak mümkün mü? Önce orada var olmasaydı, etkinliği nereden gelirdi?

Ancak bu sırrın ne kadar eski olduğuna da dikkatini çekmek isterim. Dünyanın başlangıcı bile onun simgesi olmuştur. Ta başta, Tanrı gökyüzünü ve yeryüzünü yaratırken, Ruh suların üstünde süzülüyordu. Böylece süzülenin acaba bir etkinliği yok muydu? Peygamberin şu sözlerini dünyanın yaradılışında etkin olduğunun bir kanıtı olarak kabul et: Tanrı Kelamı ile gökleri kuruldu; ağzının nefesi ile de tüm orduları (Mez. 32, 6). Süzülüyordu ve etkin oluyordu: İki eylemde Peygamberlerce kanıtlanıyor: Musa Ruh’un süzüldüğünü, Davut ise etkin olduğunu vurguluyor.

Diğer bir tanıklık da dinle: Ten günahları yüzünde kokuşmuştu. Ve Tanrı şöyle dedi: Ruhum insanlarda kalmayacak, çünkü onlar sadece tenden ibaret (Yar. 6, 3). Tanrı bu sözlerle şehvetin ve ağır günahın, Tanrı lütfunu uzaklaştırdığına işaret ediyor. Bu nedenle, insanlara bağışladığı nimete yeniden değer kazandırmak istediğinden, tufanı meydana getirdi ve adil insan olan Nuh’a gemiye binmesini emretti. Tufan suları çekildiğinde, Nuh önce bir karga salıverdi, ancak karga geri gelmedi. Daha sonra salıverdiği güvercin ise Kutsal Kitap’ın bildirdiğine göre, gagasında bir zeytin dalı taşıyarak geri geldi. Şimdi suyu görüyorsun, odunu görüyorsun, güvercini görüyorsun da hala gizden şüphe mi ediyorsun? Tenin günahından arınmak için ten suya daldırılır. Tüm suçlar oraya gömülür. İsa bizim için acı çekerken çivilerle oduna gerildi. Ya güvercin? Yeni antlaşmada da okuduğun gibi ruhuna barış, kalbine huzur veren Kutsal Ruh, bir güvercin görünümünde indi.

AMBROSİUS (339-397)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt