Tanrı sevgi ise sevginin sınırı olmamalı.

Yuhanna’nın İncil’inde Rab: “Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla şakirtlerim olduğunuzu anlayacaktır” der (Yu. 13, 35). Aynı Havarinin mektuplarında bunları okuyoruz: “Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı’dandır. Seven herkes Tanrı’dan doğmuştur ve Tanrı’yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir” (I. Yu. 4, 7-8).
O halde iman sahiplerinin ruhları sarsılsın ve içtenlikli bir sınavla kendi yüreklerinin dostça duygularını yargılasınlar. Vicdanlarında bir sevgi ürününü bulurlarsa, Tanrı’nın onlardaki varlığından hiç kuşku etmesinler. Şayet sonradan, bu denli ünlü bir konuğu kabul etmeye daha çok hazır olmak istiyorlarsa, merhametli uğraşılarla ruhlarının kapsamını gitgide genişletsinler.
Tanrı sevgi olduğuna göre sevginin sınırı olmamalı, çünkü Tanrı hiçbir hudutla sınırlandırılamaz.

Sevgili kardeşlerim, sevgi nimetini uygulamak için her zamanın, özellikle bu oruç zamanının uygun olduğu doğrudur. Rabbin Paskalyası’na kutsal bir ruh ve bedenle varmak isteyenler, tüm diğer erdemlerin çok sayıda dahil oldukları, günahların kalabalığını örten o erdeme sahip olabilmek için en üstün gayreti göstersinler. En yüce gizi, günahlarımızı silen İsa Mesih kanının gizini, kutlamak üzereyken, merhamet adakları ile kendimizi hazırlayalım. Tanrısal iyiliğin bizlere bağış ettiklerini biz de bize hakaret edenlere bağışlayalım.
Cömertliğimiz yoksullar ve acı çekenler için daha bol olsun ki, bir çoğunun sesi Tanrı’ya şükretsin. İhtiyaçta olanın gıdası oruçlarımızla desteklensin. Çünkü Rabbin en çok hoşuna giden bağlılık yoksullarına yönelik olandır ve Rab ilgi dolu bir merhameti bulduğunda orada iyiliğinin işaretini görür.

Bu bağışlarla varlıklarınızı azaltmaktan korkmayın. Çünkü iyilikseverlik kendiliğinden büyük bir değerdir. Mesih’in beslediği ve beslendiği
yerde her zaman cömertliğe de yer bulunur. Bütün bu hayırseverlik işlerinde her zaman Mesih’in eli mevcuttur, o Mesih ki ekmeği kırarken onu artırıyor, ekmeği dağıtırken onu çoğaltıyor.Sadaka veren neşe ile versin. Emin olsun ki, en azını kendine sakladığında, en büyük kara sahip olacaktır, Havari Pavlus’un dediği gibi: “Ekinciye tohum ve yiyecek olarak ekmek sağlayan, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak ve doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır” (II. Ko. 9, 10). Peder ve Kutsal Ruh ile birlikte yüzyılların yüzyıllarında yaşayan ve hüküm süren Rabbimiz İsa Mesih adına. Amin.

LEO MAGNUS († 461)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt