Tanrısal lütfun gizleri ile eğitilip,tüm insanların inanca çağrının başlangıcını kutlayalım.

Merhametli Allah, çökmekte olan dünyaya son zamanlarda yardım etmeye karar verdiğinden, tüm halkların kurtuluşunun Mesih’te gerçekleşmesini kararlaştırdı.
Bir zamanlar İbrahim’e, bedende değil de inancın verimliliğinde türetilecek olan kalabalık bir soy söz verildi. Yıldızların çokluğuna benzetilmişti ki, tüm halkların babası dünyasal değil de göksel bir soyu beklesin.
Girsin, insanların toplu kalabalığı, Peygamberlerin ailesine girsin ve sözün oğulları İbrahim’in soyu olarak kutsamış olsunlar, kanından olan oğulları ise bundan vazgeçsinler. Üç müneccimle simgelenen tüm milletler evrenin Yaratıcısına tapsınlar ve Tanrı salt Yahudiye’de değil, tüm dünyada bilinsin ki, “İsrail’in her yerde adı büyük olsun” (Mez. 75, 2).

Sevgili çocuklarım, tanrısal lütfun bu gizleri ile eğitilip, Ruh’un sevinci içinde doğum günümüzü ve tüm insanların inanca çağrılışının başlangıcını kutlayalım. Havari’nin doğruladığı gibi: “Kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan, karanlığın hükümranlığından kurtarıp, sevgili Oğlunun egemenliğine aktaran” (Kol. 1, 12-13) merhametli Tanrı’ya teşekkür edelim. Bunu Yeşaya ilan etmişti: “Karanlıkta oturan yabancıların halkı büyük bir ışık gördü ve karanlık dünyada oturanların üstünde bir ışık parladı” (bk. Yşa. 9, 1). Bunlar hakkında Yeşaya Rabbe şöyle der: “Seni tanımayan halklar seni yardıma çağıracaklar ve senden habersiz olan halklar sana koşacaklar” (bk.Yşa. 55, 5).

“İbrahim bu günü gördü ve sevindi” (bk. Yu. 8, 56). İnancının çocuklarının soyunda yani Mesih’te kutsanacaklarını anlayınca ve inancı sayesinde tüm halkların babası olacağını sezdiğinde sevindi. Tanrı’ya şükretti, Rab söylediğini yerine getireceğine kesinlikle ikna olduğu için (Rom. 4, 20-21). Mezmurlarda Davut: “Yarattığın tüm uluslar gelecekler, ey Rabbim, önünde secde kılmaya ve adını yüceltmeye” (Mez. 85, 9) bu günü kutluyordu ve sonra: “Rab bildirdi zaferini, gösterdi adaletini ulusların gözlerine” dedi (Mez. 97, 2).
Tüm bunları biliyoruz; bunların hepsi uzak ülkelerinden çağrılan üç kralın, bir yıldızın gösterdiği yolu izleyip, göklerin ve dünyanın Kralı’nı tanımaya ve ona tapmaya götürüldüklerinde gerçekleşti. Bu yıldız, yaptığı hizmeti özellikle izlememiz için bizi yüreklendirmektedir. Şu anlamda ki, tüm gücümüzle, herkesi Mesih’e davet eden lütfu izlemeliyiz. Bu taahhütte, sevgili kardeşlerim, tümünüz birbirinize yardımcı olmalısınız. Doğru inancın ve iyi uğraşıların bizleri götürdükleri Tanrı’nın krallığında ışığın oğulları gibi parlayacaksınız. Peder Allah ve Kutsal Ruh ile yüzyılların yüzyıllarında yaşayan ve hüküm süren Rab’bimiz İsa Mesih için. Amin.

LEO MAGNUS († 461)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt