14. BATI BABALARI B

AUGUSTİNUS (354-430)

Gerçek Kurban.

Sen bizi kendin için yarattın ve kalbimiz sende huzur bulana kadar huzursuzdur.

Beni çağırdın, sana geldim.

Başkalarını bağışladığımız gibi, bizi de bağışla.

Senin beni tanıdığın gibi, ben de seni tanıyacağım.

Ruhum, yalnızca Tanrı’da huzur buluyor.

Tanrı ile insanlar arasında bir tek arabulucu.

Şehitlerin gerçek tapınışı.

Duanın ruhu istektir.

Sürekli dua edin.

Rabbin Duası.

Rabbin duası tüm duaları içerir ve sona erdirir.

Ne dilememiz gerektiğini bilmiyoruz.

Kutsal Ruh güçsüzlüğümüzün yardımına koşar.

Sizi kurtaran Tanrı’nın yardımıdır.

Kırık bir kalp, Tanrı’nın beğendiği kurbandır.

Yeni İlahi.

Tanrı, geçmişin boş kuruntusundan bizi kurtarır.

Her çoban, iyi çoban olan Mesih İsa’nın vekilidir.

Tanrı’nın sürüsü.

Tanrı’nın huzurunda ve insanların huzurunda…

Siz, Tanrı’nın tapınağısınız.

Diri su.

Aşkın iki kat olan buyruğu.

Beni seven, söylediklerimi anlar.

İsa, Işık ve Yol.

Rab Tanrı ışığını onların üzerine saçacaktır.

İki yaşam.

Kişinin dostları için canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.

Yeni buyruk.

Nerede iki ya da üç kişi Mesih İsa’nın adına toplanırsa, orada Kilise vardır.

Arzu kalbimizi genişletir.

İyi Çoban, koyunları için hayatını verir.

Sözlerim ebedi hayatın sözleridir.

Ardımdan gelmek isteyen…

Kimler Tanrı’nın isteğini yerine getirirse, annem ve kardeşlerim onlardır.

Onlar neyi vaaz ettilerse onu gördüler.

Başkası için canını vermekten daha büyük bir sevgi yoktur.

Mesih İsa ilk şehit.

Mesih İsa’nın Kanı’nın hizmetkarı.

Ne mutlu benim uğruma acı çekenlere!

Annenin rahminde sana şekil vermeden önce ben seni tanıdım.

Kelam için yolu hazırlayan ses…

Tanrı, Mesih İsa’da bize göklerin egemenliğini vermiştir.

Uyan.

Herşey tamamına erinceye dek…

İsa’dan yeni doğanlar.

O bize ölümünü bağışladığı gibi yaşamını da bağışlayacak.

Kaygıların ve huzurun şükran duası.

Çobanın görevi.

Çoban sürüden geçinmeli mi?

İstediğim, sizin meyve vermenizdir.

Çobanlar sürüyü otlatmamalı mı?

Kötü çobanlar, halklarının katilidir.

Cılız koyunu güçlendirmediniz.

Kendini sınanmaya hazırla.

Perişan kalplere şöyle seslenin: Metin olun, korkmayın…

Yerli yersiz ısrar et.

Sürümü ben otlatacağım.

Dediklerini yapın, yaptıklarını yapmayın.

Zengin otlaklar.

Tek Çoban!

O, bizim için hayatını verdi.

Siz artık Yasa’ya değil, lütfa tabisiniz.

İsa içimizde nasıl şekil alır?

Yaşam tende belirdi.

Arzu kalbimizi genişletiyor.

Bu dünyayı seven, Tanrı’yı sevmez.

Rabbe yeni bir ilahi söyleyin.

Bir tek vaftiz, bir tek Tanrı ve Peder.

Arzun ibadetindir.

Kavimlerden meydana gelen Kilise.

Mesih’te denenenler biziz.

Isdırap çeken kimse Mesih’in acılarına ortak olur.

Umut düş kırıklığına uğratmaz.

Mesih İsa, günahkar olan bizler için öldü.

Tanrı ile Tanrı, insanlarla insan İsa.

Adaletin mesken kuracağı yeni bir dünya.

Tanrı vaat ettiğini gerçekleştirecek güce de maliktir.

Rabdir, evi inşa eden.

Mesih’in ıstırabı tüm vücudunun ıstırabıdır.

Paskalya İlahisi (Alleluya!)

Azizliğe evrensel çağrı.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.