Annenin rahminde sana şekil vermeden önce ben seni tanıdım.

Kilise, Yahya’nın doğuşunun özellikle kutsal olduğunu düşünür. Bizden önceki hiçbir azizin doğumunu törenle kutlamıyoruz. Salt Yahya’nın ve Mesih İsa’nın doğumunu kutluyoruz. Bunun elbette bir nedeni vardır. Soylu bir giz söz konusu olduğu için, ne olduğunu belki açıkça anlıyamıyoruz. Ama bunun üzerinde derin ve verimli bir şekilde düşüneceğiz.

Yahya’yı kısır olan, yaşlı bir kadın doğurur. Mesih İsa’yı bakire olan genç bir kız doğurur. Yahya’nın doğuşu kuşku ile karşılanır ve babasının dili tutulur. Meryem, Mesih İsa’nın doğacağına inanır ve imanla gebe kalır. Bunun nedenini araştırmanızı istedik, bu konuda düşüneceğimizi size bildirdik. Ama bu sadece bir önsözdür. Ancak yetenek ya da zaman eksikliğinden ötürü, bu denli büyük bir gizin içyüzünü dikkatle inceleyemezsek biz yokken bile sizin içinizde konuşan, size bu konuda daha fazla aydınlatacaktır. Siz O’nu sevgiyle düşünüyorsunuz, O yüreğinize girdi. Sizler de O’nun tapınakları oldunuz.

Yahya, eski ve yeni antlaşma arasında var olan bir hudut gibi gözükür. Onun bir tür hudut olduğuna Rabbin kendisi de tanıklık eder ve şöyle der: “Yasa ve Peygamberler Yahya’ya kadar sürer”. Yahya eski zamanlardan kalma önemli bir kişidir ve bundan öte yeniliğin öncüsüdür. Eski zamanların temsilcisi olduğu için iki yaşlı kişinin çocuğudur; yeniliği temsil ettiği için de annesinin karnındayken, peygamber olduğunu gösterir. Gerçekten Meryem yaklaşınca, doğumundan önce annesinin karnında sıçradı. Doğmadan önce, onun görevi belli idi. Mesih İsa onu daha görmeden, o Mesih İsa’nın habercisi olarak gözükür. Bütün bu anlattıklarımız tanrısal niteliktedir ve insanın güçsüzlüğünün yeteneğini aşar. Sonunda Yahya doğar, ona ad verilir, babasının dili açılır. Tüm bu olayların simgesel derin bir anlamı vardır.

Zekeriya susar ve Yahya’nın doğuşuna dek dili tutulur. Yahya Rabbin öncüsüdür ve Rab Zekeriya’nın dilini çözer. Zekeriya’nın sessizliğinin anlamı nedir? Anlamı şudur: Peygamberlik yok olmuştur ve Mesih İsa’nın müjdelenmesinden önce, peygamberlik saklanmış ve kapanmış gibidir. Onun gelişi ile peygamberlik başlar ve vahiy yoluyla bildirilmenin gelişi için belli olur. Yahya doğunca Zekeriya’nın dilinin açılması, çarmıha gerilen İsa ölünce yırtılan perdeye karşılık gelir. Eğer Yahya kendini bildirmiş olsaydı, Zekeriya’nın dili çözülecekti. Dili açılır, çünkü ses doğmuştur. Çünkü Rabbin gelişini bildiren Yahya’ya soruyorlardı: “Sen, kimsin?” Ve o şu yanıtı verdi: “Çölde yükselen sesim ben”.Yahya sestir; oysa Rab Kelam’dır: “Başlangıçta Söz vardı”. Yahya, bir süre için sestir. Mesih İsa, başlangıçta Kelam’dır, ezeli ve ebedi Kelam’dır.

AUGUSTİNUS (354-430)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt