Ardımdan gelmek isteyen…

“Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen, bana layık değildir. Canını kurtaran, onu yitirecek. Benim uğruna canını yitiren ise onu kurtaracaktır”. Rabbin buyruğu görünüşte acımasızdır ve zahmetlidir. Onu izlemek isteyen kişi onun uğruna canını yitirmelidir! Ama gerçekten bu iş ne acımasızdır, ne de zahmetlidir. Çünkü buyruğu veren, verdiği buyruğun yerine getirilmesi için yardım edendir.
Çünkü mezmurun söyledikleri de doğrudur: “Dudaklarından dökülen sözlerden dolayı, zahmetli yolları izledim”. Kendisinin söyledikleri de doğrudur: “Benim boyunduruğumun altında olmak kolaydır ve yüküm hafiftir”. Buyrukta acımasız olan, sevgi ile kolaylaşır.

Çarmıhını yüklensin ne demektir? Zahmetli olan herşeyi taşıyarak beni izlesin. Çünkü davranışını buyruklarıma uydurarak beni izlemeye başlayacağı zaman, pek çok kişi ona karşı duracaktır; pek çok kişi ona direnecektir; pek çok kişi cesaretini kıracaktır. Onlar, Mesih İsa’nın arkadaşları olarak böyle davranacaklardır. Kör olanların bağırmasını önleyenler, Mesih İsa ile yürüyorlardı. Söz konusu olan tehdit, pohpohlama, ya da yasaklama olsun, Mesih İsa’yı izlemek istersen bunların hepsini değiştirerek, çarmıh biçimine sok. Sabret, dayan, belin bükülmesin.

Kutsal bir dünyadayız. İyi, barışık, kurtulmuş bir dünyadayız. Daha doğrusu kurtarılacak olan, ama şimdiden umutla kurtulmuş olan bir dünyadayız. Çünkü “biz kurtarıldık, ama bu umutladır”. Bu dünyada, yani tümüyle Mesih İsa’yı izleyen Kilise’de O, herkese şöyle diyor: “Beni izlemek isteyen, canını yitirsin”.
Çünkü bu sözcükler evli kadınların dışında salt bakirelere, eşlerin dışında salt dul kadınlara; evli erkeklerin dışında salt keşişlere; layiklerin dışında salt rahiplere söylenmiş değildir. Tüm Kilise, tüm beden, üyeler, her biri değişik biçimde ve kendi görevlerine uygun olarak dağılarak Mesih İsa’yı izlemelidir.Tek olan, güvercin ve gelin olan Kilise onu izlesin. Kilise onu izlesin. Çünkü güveyin kanı kendisini kurtarmış ve donatmıştır. Bakirelerin saflığının burada yeri vardır. Dul kadınların nefsine egemen olmasının burada yeri vardır. Evlilikte iffetin burada yeri vardır.

Burada yeri olan bu organlar Mesih İsa’yı izlesin, her biri kategorisine göre, her biri onuruna göre, her biri özel biçimde. Özveride bulunsunlar, kendilerine güvenmesinler. Çarmıhlarını yüklensinler. Dünyada Mesih İsa uğruna, dünyanın kendilerine çektireceklerine dayansınlar. Yalnız O’nu sevsinler; yalnız O aldatmaz, yalnız O aldanmaz, yalnız O yalan söylemez. O’nu sevsinler, çünkü O’nun sözleri gerçektir. Ancak sözlerini şu anda yerine getirmediği için insan duraksıyor. Sürdür, diren, dayan, bu gecikmeyi kabul et. Çarmıhını yüklenmiş olursun.

AUGUSTİNUS (354-430)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt