Dediklerini yapın, yaptıklarını yapmayın.

“Bütün bunlardan ötürü Rabbin sözüne kulak verin, ey çobanlar.” Neye mi kulak vermeniz gerekiyor? “Rab şöyle diyor: Çobanlara karşı harekete geçiyorum, sürümü onlardan geri alacağım.”
Dinleyin ve öğrenin, ey Tanrı kuzuları: Tanrı kuzularını, kötü çobanlardan geri çeker, onların ellerinden alarak ölümden kurtarır. Bakın, aynı peygamber yazısının diğer bir bölümünde şöyle demektedir: “Ey insanoğlu, seni İsrail kavmine nöbetçi yapıyorum. Ağzımdan bir söz işittiğinde onları tarafımdan uyaracaksın. Ben kötülük yapan insana “Öleceksin” dediğimde, sen onu uyarmazsan, kötü alışkanlıklarını bırakmasını söylemezsen ona o, yani kötü insan, günahı yüzünden ölecek; ama senden de onun kanının hesabını soracağım. Aksine kötü insanı ikaz ettiğin halde, o kötülüklerinden vazgeçmezse, günahı yüzünden ölecek, ama sen hayatını kurtarmış olacaksın.”

Bu ne demek, kardeşlerim? Susmanın ne kadar tehlikeli olduğunu görüyor musunuz? Bu adam ölüyor ve ölmesi doğrudur. Dinsiz ve günahkar olarak ölüyor. Çünkü onu öldüren, çobanın ihmalidir. Çünkü “Bu bir Rab sözü: Ben sağ’ım” diyen Tanrı, sağ bir çoban bulabilirdi. Ancak önder ve nöbetçi olan uyarmayı ihmal ettiği için, adalet gereğince ölüyor. Öteki de adalet gereğince mahkum oluyor. Ancak sen, kitabımızdaki metine göre kılıçla tehdit ettiğim kişiye “Öleceksin” dediğin zaman, başının üstünde asılı duran kılıçtan sakınmayı ihmal ederse, kılıç üstüne düşüp onu öldürdüğünde, o günahkar olarak ölecek, sen ise hayatını kurtarmış olacaksın. Bunun için biz susmamalıyız; size gelince, biz sussak bile kitap sayesinde, Çoban’ın dediğine kulak vermeniz gerek.
Şimdi sorduğum soruya gelelim: Koyunları kötü çobanların elinden alarak iyi çobanlara mı veriyor? Koyunları kötü çobanlardan aldığını görüyorum. “İşte, çobanlara karşı harekete geçeceğim. Koyunlarımı ellerinden alacağım, onları gütmelerine mani olacağım ve artık çoban olmayacaklar. Çünkü ben şöyle demiştim: Koyunlarımın çobanları olsunlar. Ama madem ki koyunlarımın değil, kendi çobanları oluyorlar, ben koyunlarımı onlardan geri alacağım.”

Çobanlık yapmamaları için koyunlarını onlardan nasıl geri alır? “Dediklerini yapınız, yaptıklarını yapmayınız.” Rab sanki: “Benim için konuşuyor, kendileri için hareket ediyorlar.” Yaptıklarını yapmazsanız, onlar çobanlarınız değildir. Dediklerini yaparsanız, Çoban’ınız Ben’im.

AUGUSTİNUS (354-430)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt