Eyüb’ün tecrübesi, Mesih’in gerçeğini ortaya sersin.

Sevgili kardeşlerim, anlayabildiğimiz kadarıyla, Eyüp Mesih’in önsimgesiydi. Karşılaştırma bu beyanın doğruluğunu kanıtlayacaktır. Eyüp Tanrı tarafından adil ilan edildi ve Mesih adaletin kendi-sidir. Ermiş olan herkes, bir kaynaktan su çeker gibi ona başvururlar. Nitekim onun hakkında şöyle denildi: “Sizler için adalet güneşi yükselecektir” (Mat. 3, 20). Eyüp için doğrucu insan denildi. Rab doğrunun ta kendisidir. İncil’de: “Ben yaşam ve gerçeğim” (Yu. 14, 6) dedi. Eyüp zengindi, Rabden daha zengin kim olabilir ki? Tüm zenginler hizmetçileridir ve dünya içindeki her şey ile ona aittir. Çünkü yüce Peygamber Davut’un tanıkladığı gibi: “Dünya ve içinde olan her şey, evren ve onda tüm konaklayanlar Rabbin’dir” (Mez. 25, 1). Eyüp şeytan tarafından üç kez sınandı. Aynı şekilde, İncil yazıcısının dediği gibi, şeytan üç kez Rabbi sınamaya çalıştı.

Eyüp sahip olduğu tüm zenginlikleri yitirdi; Rab de sevgimiz uğruna tüm göksel değerlerden vazgeçti ve bizleri zengin etmek için yoksul oldu. Şeytan öfkesinde, Eyüp’ün çocuklarını öldürdü. Ferisi halkı da çılgın nefretinde Rabbin çocukları olan Peygamberleri öldürdü.
Eyüp’ün bedeni yaralarla doldu. Rab de bedenimizi aldığında, tüm insan ırkının pislikleri ve günahları ile örtündü.Eşi, lanet etmesi için Eyüp’ü teşvik ediyordu. Aynı şekilde havra, Ferisilerin sahte geleneklerini izlemesi için Rabbi dürtmeye çalışıyordu.Eyüp’e arkadaşları tarafından hakaret edildi; Rab de kendisine saygı göstermeleri gereken rahipleri tarafından hakarete uğradı.Solucanlarla kaynayan çöplükte yatıyordu Eyüp ve Rab de gerçek çöplükte yattı; yani bu dünyanın çamurunda, kötülük ve tutkularla dolu insanların oluştukları o gerçek solucanların arasında.

Eyüp bedeninin sağlığına ve servetine yine kavuştu. Rab, ölümden dirilmekle ona inananlara salt kurtuluşu değil, ölümsüzlüğü de verdi ve kendi de beyan ettiği gibi, her şeyin üzerindeki hakimiyetini yeniden aldı: “Her şey bana Babam tarafından verildi” (Mat. 11, 27).
Eyüp yitirdiği çocukları yerine başkalarını türetti. Rab de Peygamberlerin yerine, çocukları olarak aziz Havarileri türetti.
Sonunda Eyüp, mutluluğun zirvesinde huzura kavuştu. Rab ise yüzyılların yüzyıllarında sonsuza dek kutsanmış kalıyor.

ZENO (VERONA’LI) († 371 veya 380)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt