İsa içimizde nasıl şekil alır?

Havari “Benim gibi yapın” diyor. Çünkü ben doğuştan Yahudi olduğum halde, tensel gerçekleri tinsel bir yargı uğruna terkettim. Bundan sonra da büyük bir incelik ve sezme yeteneği ile, kendisini düşman sanmamaları için şefkatini hatırlatıyor ve sanki, ‘size bir kötülük yapmak istediğimi sanmayın’ dercesine: “Rica ederim, kardeşler, siz bana hiçbir kötülük etmediniz” diyor.
Yine aynı maksatla, onu bir baba gibi izlemeleri için onlara “Yavrularım” diye sesleniyor: “Sizi yeniden doğurayım ta ki Mesih sizle şekil alsın.” Bu sözlerle özellikle, Kilise ana ile özdeşleşiyor. Başka bir yerde de şöyle demektedir: “Yeni doğan çocuklarına binbir özen gösteren ana gibi ben de tüm sevgimle aranızda bulundum.”

İnanan her kişide, lütfun özgürlüğüne çağrılan, kalbi alçakgönüllü olan ve eylemlerinin değersiz olduğunu bildiği için onlarla övünmeyen kişide İsa, inanç sayesinde şekil alır. Ancak, İsa’nın kendisine “küçük” diye hitap edebilmesi için, o kimsede lütuf sayesinde biraz da liyakat baş göstermeye başlar. Mesih “küçük” demekle kendini kasteder. Çünkü O, şöyle demektedir: “Bu küçüklerden birine yaptığınızı bana yapmış olursunuz.” Gerçekten de Mesih’in şeklini alan kimsede, Mesih şekil alır. Mesih’le tinsel sevgi ile birleşen Mesih şeklini alır.
Kişi imkânları nisbetinde Mesih’i izleyerek onunla özdeşleşir. Aziz Yuhanna şöyle der: “İsa’da olduğunu söyleyen, onun gittiği yoldan gitmekle yükümlüdür.”

Ancak insanlar şekil almak üzere annelerinin rahmine düşer ve şekil aldıktan sonra dünyaya gelirler. Bu nedenle, yukarda anımsatılan söz kişiyi rahatsız edebilir: “Mesih sizde şekil alıncaya dek yeniden doğurduğum sizler!” Şu var ki, burada doğurmadan kastedilen Havarinin, Mesih’te dünyaya gelmeleri için çektiği endişeler ve sıkıntılardır. Onları doğru yoldan sapma tehlikesinde gördüğü için yeniden doğuruyor. Bu endişelerden ötürü duyduğu kaygılar, doğurma benzetmesini kullanmasına neden kaygılar, onlar erişkin konumuna varıncaya dek, Mesih’in mükemmeliyeti ölçüsüne varıncaya dek, her tür doktrin rüzgarına kapılarak sağa sola sallanmamaları için sürebilecektir.Havari, İsa sizde şekil alıncaya dek işte yeniden doğuruyorum, derken inanç yolunda daha önce attıkları ilk adımları kastetmiyor. Güçlenmelerini, mükemmelleşmelerini gözönünde tutuyor. Bu doğurmayı başka bir bölümde başka sözlerle vurguluyor: “Beni hergün kaygılandıran konu, tüm kiliselerdir. Beni güçsüz kılmadan kim güçsüz kalabilir? Beni yakmadan kim düşebilir?”

AUGUSTİNUS (354-430)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt