İsa’dan yeni doğanlar.

Bu sözlerim size, ey yeni doğan çocuklar. Mesih’te yeni dünyaya gelen, Kilise’de yeni doğan kuşak, Peder’in armağanı, Ana’nın verdiği meyve, taze tomurcuklar, kovanın yeni sakinleri, gururumuzun çiçeği, çabalarımızın ürünü, mutluluğum ve başımın tacı olan sizlere, Rabbimizde sebat eden sizlere.

Size Havarinin sözlerini iletiyorum: “İsa Mesih’i kuşanın ve arzularınızın aşırılığına hizmet etmek için bedensel kaygılara kapılmayın ki, gizem sayesinde üstlendiğinizi yaşamınız da aksetsin. İsa’da vaftiz olan sizler İsa’yı kuşandınız. Artık ne Yahudi var, ne de pagan, ne tutsak, ne özgür insan, ne erkek, ne kadın. Hepiniz Mesih İsa’da tek bir vücut oluşturuyorsunuz”.
Gizemin gücü budur: Bu, geçmişteki tüm günahların affı ile şimdi başlayan, ölülerin dirilişi ile tamamlanacak yeni yaşamın gizemidir. Ancak erişmek istediğiniz varlığa götüren güvenli bir yolunuz vardır. Bu yol, İsa’nın kendisidir ve bizim için insan olarak, kendisi bu yol olmayı seçti. Çünkü kendisinden korkanlara büyük bir şefkat gösterdi. Bunu umudunu kendisine bağlayanlarla başlatmak ve geliştirmek istedi. Çünkü şimdi bize umut olarak verilen, ahirette gerçekten verilecektir.

Bugün doğumunuzun sekizinci günüdür. Eskilerde doğumun sekizinci günü sünnet ile tevdi edilen inanç damgası sizde gerçekleşiyor. Rab bu nedenle dirildikten sonra ölümlü bedeninden sıyrıldı. Bu başka bir bedenle ortaya çıktı anlamına gelmez. Bundan böyle ölüme maruz kalmayacak bir bedenle dirildiğini ifade eder. Böylece Rab günü dirilişinin nişanını taşır. Çarmıha gerilişinin üçüncü günü, ancak şabatı izleyen günlerin hesabında sekizinci, aynı zamanda da birinci gündür.

Siz bu nedenle Ruh’un imgesini, henüz bir gerçek olarak değil, ancak kesin bir umut olarak kabul ettiniz. Çünkü bu gerçeğin gizemini almış bulunuyorsunuz. O halde, “madem ki İsa ile dirildiniz, yukarıdaki gerçekleri arayın. Mesih orada, Tanrı’nın sağında oturmaktadır. Yaşamınızın amacı yeryüzünde değil, gökyüzündedir. Siz gerçekten Mesih ile öldünüz, onunla birlikte Tanrı’da gizlenmiş bulunuyor. Hayatınız olan Mesih, göründüğü zaman, siz de onunla birlikte görkem içinde görüneceksiniz”.

AUGUSTİNUS (354-430)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt