Isdırap çeken kimse Mesih’in acılarına ortak olur.

İsa Mesih başı ile, vücudu ile bir tek insandır. Vücudu kurtarıcısı ve vücudun uzuvlarının, tek bir tende, tek bir seste, tek bir ıstırapta ve tek bir huzurda birleştiği iki varlıktır. Bu nedenle, Mesih’in ıstırabı yalnız Mesih’in kendisinde değil, ama yine de Mesih’in ıstırabı sadece Mesih’tedir.

Gerçekten de Mesih derken başı ve vücudu kastedersen, Mesih’in ıstırabı sadece Mesih’tedir. Mesih derken sadece başı kastedersen, Mesih’in ıstırabı sadece Mesih’te değildir. Çünkü Mesih’in ıstırabı sadece Mesih’te, sadece başta olsa idi, uzuvlardan biri olarak Havari Pavlus nasıl şöyle seslenebilirdi: “Mesih’in ıstırabından geri kalanı ben kendi tenimde tamamlıyorum?”
O halde bu sözleri işiten veya şimdi işitmeyen kim olursan ol, Mesih’in uzuvlarına dahil isen, uzuv olmayanlardan çektiklerin, Mesih’in ıstırabından arta kalanlardır.Bunlar eksik kaldığı için ekleniyor; ölçüyü dolduruyorsun, taşırmıyorsun. Başımızda ve uzuvlarında, yani kendi özümüzde ıstırap çeken İsa’nın ıstırabını tamamlamak için, gerektiği kadar ıstırap çekiyorsun.
Oluşturduğumuz bu bir tür ülke yararına her birimiz olanakları içerisinde borcumuzu ödüyoruz. İmkanlarımıza göre bir tür ıstırap vergisi üstleniyoruz. Istıraplarımızın tasfiyesi ise ancak dünya bittiğinde tamamlanacak.

Kötülerin zulmüne uğrayan masumların, hatta Rab gelmeden önce O’nu müjdelemek üzere gönderilenlerin İsa’nın uzuvları olmadığını sanmayın, kardeşlerim. Mesih’in hükümdarı olan ülkenin mensuplarının, Mesih’in uzuvları arasında yer almaması mümkün değildir. O halde, adil Habil’in kanından Zekeriya’nın kanına dek konuşan ülke budur. Daha sonra da Vaftizci Yahya’nın kanı ile, Havarilerin kanı ile, şakirtlerin kanı ile, Mesih’e sadık olanların kanı ile konuşan tek ve aynı ülkedir.

AUGUSTİNUS (354-430)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt