Kaygıların ve huzurun şükran duası.

Yeryüzünde, kaygılı günlerimizde şükran “Alleluya”sını okuyalım ki, bir gün huzur içinde de aynı duayı yineleyelim. Yeryüzünde sıkıntılarla boğuşurken şükranın anlamı ne? “Gerçekten, insanın yeryüzünde yaşamı bir denemeden başka birşey değildir” ya da “Denemeye maruz kalmamak için ayık kalın” gibi sözler okurken, işitirken, kaygılanmamamı nasıl beklersin? Denemeler bu denli sık tekrarlandığında, hatta duamızda bile “Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı” ricasını tekrarlamamız emredildiğine göre, nasıl olur da kaygılanmamamı istersin? Her gün suç işlendiği için her gün dua edilir. Günahlarım için her gün af dileme durumunda olmama karşın, her gün tehlikeler karşısında yardım için yakarmama karşın huzur içinde olmamı mı istiyorsun? Geçmişteki günahlarımı anımsayarak “Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı” dediğim zaman, gelecek tehlikeleri düşünerek hemen şu sözleri ekliyorum: “Bizi denemeye tabi tutma”. Cemaat benimle birlikte “Bizi kötülükten kurtar” diye haykırırken nasıl mutluluk duyar? Ama yine de, kardeşlerim, bu kötülüğe batmışken bile bizi kötülükten kurtaran Tanrı’ya şükran duası okuyalım.

Yeryüzünde de olsa tehlikeler, denemeler ortasında da olsa bize ve diğerleri yine de şükran Alleluya’sını okuyalım. Aziz Pavlus, “Tanrı sadıktır” der. “Gücünüzü aşan denemelere tabi tutulmanıza izin vermez”. Tanrı denenmenize izin vermez demiyor. Gücünüzü aşan denemelere tabi tutulmanıza izin vermez diyor. Deneme ile birlikte size denemeden çıkma olanağını, denemeye karşı koyma gücünü verecektir diyor. Denemeden geçiyorsun, ama Tanrı sana denemeden çıkma imkanını verecektir, denemeye yenik düşüp yok olmayasın diye.

Çömlekçinin tası gibi vaaz sayesinde şekillendirildin ve deneme ateşinde sertleştin. Denemeye girerken nasıl çıkacağını düşün, çünkü Tanrı sadıktır; O girişini ve çıkışını koruyacak.Bu beden ise, her tür deneme ortadan kalkınca ölümsüz ve bozulmaz duruma gelecek. Zira Aziz Pavlus “Beden ölüme mahkûmdur” der. Neden mi? Günah yüzünden. Ancak, Ruh sizin hayatınızdır. Neden mi? Çünkü artık aklanmışların safına girdiniz. Yani ölüme adanmış bu bedeni terk mi ediyoruz? Hayır, devamını dinle. Mesih’i ölülerden diriltenin Ruh’u bizde yaşıyorsa, İsa’yı ölülerden dirilten bizim ölümlü bedenlerimize de hayat verecektir. Gerçekten bugün için maddesel olan beden, o zaman ruhsal olacaktır.

O zaman, Şükran Alleluya’sı sevinç dolu olacak. Düş kırıklığı olmayan, huzur dolu bir yaşam. Orada artık düşman yok, dost kaybetmek yok. Göklerde Tanrı’ya şükürler olsun, yeryüzünde Tanrı’ya şükürler olsun. Ancak yeryüzünde kaygılar içinde göklerde huzur içinde. Burada kaderinde ölmek olan insanlarca, orada ebediyen yaşayacak insanlarca. Burada umutla, orada gerçekten, burada yolda, orada vatanda.

O halde şimdi ilahi söyleyelim, kardeşler, rahatımıza tad katmak için değil, işimizi hafifletmek için. Yolcular böyle şarkı söyler. İlahi söyle, ama aynı zamanda yürü. Çobanı ilahi ile destekle, tembelliğe alışma. İlahi söyle ve yürü. Yürü ne demek? İlerle demek, iyilikte ilerle demek. Çünkü Havari’nin dediği gibi, kötüden kötüye yol alan da var. Sen ilerliyorsan, yürüyorsun demektir. Ancak iyilikte ilerle, gerçek imanda ilerle, iyi ahlakta ilerle. İlahi söyle ve yürü.

AUGUSTİNUS (354-430)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt