Rabdir, evi inşa eden.

Süleyman Rabbe gelecekteki Kilise’nin, Rabbin vücudunun önsimgesi olan bir tapınak inşa etmişti. Rab bu nedenle İncil’de şöyle der: “Bu tapınağı yıkın, ben onu üç günde tekrar inşa edeceğim.” Diğer bir deyimle, birinci Süleyman bu tapınağı inşa ettiği için gerçek Süleyman da kendine bir tapınak inşa etti. Burada sözünü ettiğim, Rabbimiz İsa Mesih’tir, gerçek barışseverdir. Çünkü Süleyman’ın anlamı barışçıdır, gerçek barışçı da Havari’nin “iki kavimden bir tek kavim yapan O’nun kendisi bizim barışımızdır” sözüdür.
Gerçek barışçı O’dur, iki aksi yönden gelen duvarları, yani Yahudilik’ten gelen kavimle, paganlıktan gelenleri birleştirerek onlara köşe taşı olan O, bu iki kavmi tek bir kavim haline getirdi.

Asıl Süleyman, Davut ile Bat-Şeva’nın oğlu, İsrail kralı olan Süleyman tapınağı inşa ederken, bu gerçek barışçının önsimgesi haline geldiği için, Tanrı’ya bir ev inşa edenin Süleyman olduğunu ve Kutsal Yazının, bir mezmurun başında yer alan: “Evi inşa eden Rab değilse, onu inşa edenler boşuna çalışır” sözleri ile başka bir Süleyman’a atıfta bulunduğunu sanma. İnşa eden Rabdir, kendi evini inşa eden İsa Mesih’tir. İnşa etmeye çalışanlar çok, ama inşa eden O değilse, inşa edenler boşuna çalışır.

Bu çalışan yapıcılar kim? Kilise’de Tanrı sözünü vaaz edenler, Tanrı gizemlerinin hizmetinde olanlar. Şimdi hepimiz çabalıyor, hepimiz çalışıyor, hepimiz inşa ediyoruz. Bizden önce de başkaları çabaladı, çalıştı, inşa etti. Ancak evi Rab inşa etmezse, onu inşa edenler boşuna çalışır. Havariler bu nedenle bazılarının yıkıldığını gördü ve Pavlus da bu konuda şöyle der: “Günleri, ayları, mevsimleri, seneleri dini titizlikle gözetiyorsunuz. Sizin için boş yere çalışmış olacağımdan endişe ettiriyorsunuz bana!” Ruhun iç yapısı, Tanrı’nın eseri olduğunu bildiği için Pavlus, kendisinin boş yere inşa etmeye çalıştığı insanlara acıyordu. Dışta konuşan biz isek, içte inşa eden O’dur. Biz nasıl dinlediğinizi görüyoruz, ama ne düşündüğünüzü ancak düşündüklerinizi gören bilir. İnşa eden O’dur, ikaz eden O’dur, ürküten O’dur, zihinleri açan, bilincinizi inanca kadar götüren O’dur; ama biz çalışıyoruz ve işçi gibiyiz.

AUGUSTİNUS (354-430)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt