Ruh’un vaftiz esnasında inişi günahlarımızı siliyor.

Adem’in günahı tüm insan ırkına geçmişti: “Günah” diyor Havari “bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı” (Rom. 5, 12). Bunun içindir ki, Mesih’in adaletinin tüm insan türüne geçmesi gereklidir ve nasıl ki Adem günahı ile tüm soyu için bir felaket nedeni olduysa, aynı şekilde Mesih adaleti yüzünden bir kurtuluş nedeni olacaktır. Bu konuda Havari ısrar ediyor: “Bir adamın sözdinlemezliği yüzünden birçoğu günahkar kılındığı gibi, yine bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu doğru kılınacaktır. Günah ölüm yoluyla egemenlik sürdüğü gibi, Tanrı’nın lütfu da sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün” (Rom. 5, 19-21).
Biri belki bana şöyle diyecektir: Adem’in günahının ondan sonra gelenlere geçmesi doğruydu. Çünkü onun soyundan türemişlerdi. İyi de yoksa, kurtuluş ondan bize gelmesi için, bizler Mesih tarafından mı türetildik? Aslında durum böyledir ve bu da hemen anlaşılacaktır.

Son dönemde Mesih ruhu ve bedeni Meryem’den aldı. Kurtarmaya geldiği, cehennemde bırakmadığı, ruhu ile birleştirdiği ve kendine mal ettiği beden budur. Budur Rabbin nikahı, tek bir bedenle yapılan; öyle ki Mesih ve Kilise, o yüce gize uygun olarak, tek bir bedenle iki olabilsinler.Hıristiyan halkı bu nikahtan doğuyor ve bu ara, Rabbin Ruhu yükseklerden iniyor. Göksel tohum ruhumuzun tözüne aktarılıp, onunla birleştirilir. Böylece anamızın koynunda gelişmeye başlarız; dünyaya geldiğimizde, Mesih tarafından bize verilen yaşama gireriz.

Bunun içindir ki Havari: “İlk insan Adem, yaşayan bir can oldu. Son Adem ise yaşam veren bir ruh oldu” (I. Ko. 15, 45) diyor. Bu şekilde Mesih, rahiplerinin aracılığı ile, Havarinin de “Ben sizi Mesih’te türettim” (I. Ko. 4, 15) demekle ifade ettiği gibi, Kilise’de türetiyor.
Böylece Mesih, Tanrı’nın Ruh’u aracılığı ile, kahinliğin görevi ve inancın gücü sayesinde annenin koynunda şekillendirilen ve vaftizle Kilise’nin içine kabul edilen yeni insanı dünyaya getiriyor. Çünkü vaftizle günahlarımızdan arınıyoruz. Krizma ile Kutsal Ruh bize aktarılıyor. Her iki şeyi de biz rahibin elinden ve ağzından ediniyoruz. Bu şekilde insanın tümü Mesih’te yeniden doğuyor: “Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürelim” (Rom. 67, 4), yani geçmiş yaşamın yanlışlıklarını terkederek, Ruh’un aracılığı ile, Mesih’in örneğini izleyerek erdemli bir yaşamı sürdürelim.

PACİANUS (VI. Yüzyıl)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt