Sürümü ben otlatacağım.

“Koyunların tüm yeryüzünde dağlara, tepelere dağılmış bulunuyor.” Tüm yeryüzüne dağılmış, ne demek? Burada dünya nimetlerine, yeryüzünde parıldıyan şeylere bağlı olanlar kastediliyor. Onların bağlı oldukları, sevdikleri şeyler işte bunlar. Yaşamlarının İsa’da gizlenmesini sağlamak için ölmek istemiyorlar. “Tüm yeryüzünde” deniyor, çünkü dünya nimetleri uğruna yolunu şaşıran koyunlar, tüm yeryüzüne yayılmıştır. Çeşitli yerlerde bulunurlar, ama onları tek bir anne doğurmuştur. Tıpkı tüm dünyaya yayılan sadık Hıristiyanları, tek annemiz Katolik Kilisesi’nin doğurduğu gibi.

O halde sevginin birliği doğurduğu gibi, gururun da anlaşmazlığı doğurmasına şaşmamak gerek. Ancak Katolik Anne bizzat, içinde varolan çoban ile birlikte kaybolanları her yerde arar. Güçsüzleri güçlendirir, hastaları iyileştirir, kırılan uzuvları sarar. Hepsiyle aynı şekilde ilgilenir. Onlar birbirini tanımaz, ancak o hepsini tanır. Çünkü o, her yerde yayılmıştır.
Kilise, geliştikçe her yana yayılan bir bağ gibidir. Onlar ise bağın kurumayıp budanması için bağcı bıçağının kestiği verimsiz, lüzumsuz çubuklar gibidir. Bu çubuklar kesildiği yerde kalır. Bağ ise her tarafa yayılır ve o çubuklarını tanır. Yanında, üstünde kalanları, kesilenleri bilir.

Bu nedenle de kaybolanları geri çağırır. Çünkü Havari, kesilen dallar hakkında şöyle der: “Tanrı onları yeniden toplamaya yetkindir.” Sen ister sürüden uzaklaşarak kaybolan koyunlardan, ister bağdan kesilip atılan dallardan söz et. Tanrı koyunları da geri getirebilir, dalları da aşılayabilir. Çünkü O, çobanların en büyüğüdür. Çünkü O, gerçek bağcıdır. Tüm yeryüzüne dağıldılar. Kimse onlarla ilgilenmiyor, kimse onları aramaya çıkmıyor. Kötü çobanlar arasında kimse onlar için tasalanmıyor, ama bunu yapan bir insan çıktı. “Bu nedenle, ey çobanlar,
Rabbin sözünü dinleyin. Ben canlı olduğum kadar gerçek, Rabbimiz Tanrı’nın Sözü. Bakın bu nasıl bir Tanrı yeminidir, varlığının bir belgesidir. Benim canlı olduğum kadar gerçek Rabbin Sözü. Çobanlar öldü, ama koyunlar güvenlik içinde, çünkü Rab yaşıyor.” Benim canlı olduğum kadar gerçek, Rabbin Sözü. Ölen çobanlar kim? İsa Mesih’in yararını değil, kendi yararlarını arayanlar. Kendi yararlarını değil, İsa Mesih’in yararlarını arayan çobanlar var mı? Bulunur mu? Evet var, evet, bulunur. Bunlar eksik değil ve eksik olmayacak.

AUGUSTİNUS (354-430)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt