Tanrı, Mesih İsa’da bize göklerin egemenliğini vermiştir.

Bugün Rabbimiz İsa Mesih göklere yükselmiştir; kalbimiz onu izlesin.
Havarinin sözlerini dinleyelim: “Mesih İsa ile dirildiniz.” O halde göklerdeki gerçekleri arayınız. Mesih İsa oradadır, Tanrı’nın sağında oturmuştur. “Yaşamınızın amacı göklerdedir, yeryüzünde değildir”. O nasıl, bizden uzaklaşmadan yükseldiyse, aynı şekilde biz de şimdiden onunla birlikte göklerdeyiz. Ancak bize vaat ettikleri vücudumuzda henüz gerçekleşmemiştir.
O göklere yükselmiştir. Bununla beraber yeryüzünde çektiğimiz tüm acıları bizimle paylaşır. Çünkü bizler onun üyeleriyiz. O bu gerçeğe tanıklık etmiştir. Göklerden şöyle bağırmıştır: “Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?” Ve aynı zamanda şöyle demişti: “Aç idim ve bana yemek verdiniz”.

Neden biz de yeryüzünde çalışmıyoruz? O zaman bizi ona bağlayan iman, umut, sevgi gibi duygularla daha şimdiden onunla göklerde dinlenirdik. O göklerdeyken, aynı zamanda bizimle beraberdir ve biz buradayken, aynı zamanda onunlayız. O tanrısallığıyla, gücüyle, sevgisiyle bunu yapıyor. Bize gelince, onun gibi bunu tanrısallıkla yapamasak da, sevgi ile yapabiliriz, ama onda kalarak. O bize doğru gelmek için yeryüzüne geldiği zaman göklerden uzaklaşmamıştır ve göklere yükselince bizden uzaklaşmamıştır. O göklerdeyken, aynı zamanda yeryüzünde idi; kendisi buna tanıklık ediyor. “Gökten inmiş olan İnsanoğlu’ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır (Yu. 3, 13). Kendisi ile bizim aramızda var olan birlikten ötürü O, böyle konuşmuştur. O, başımızdır ve biz de O’nun vücuduyuz. Bu ondan başkasına uygun gelmez. Çünkü biz O’yuz. Çünkü O, bizim yüzümüzden İnsanoğludur ve biz O’nun yüzünden Tanrı’nın çocuklarıyız.

Bu nedenle Aziz Pavlus şöyle der: “Vücudunuz tek parçadır, ama birçok üyeleri vardır ve tüm üyeler, tek bir vücut oluşturur. Mesih İsa için de aynı şekildedir”. Aziz Pavlus, Mesih İsa’nın kendisi de öyledir demiyor; ama şöyle diyor: Vücudu ile ilgili olarak, Mesih İsa için de aynı şekildedir. Mesih İsa çok sayıda organ ve tek vücut demektir.
Mesih İsa sevgi nedeniyle göklerden yeryüzüne indi ve yalnız kendisi oraya yükseldi, ama tanrısal lütufla biz de onda yükseldik. Bundan dolayı Mesih İsa tek başına yeryüzüne indi ve Mesih İsa tek başına yükseldi. Başın onurunun ayrım gözetmeden vücuda yayılması söz konusu değildir, ama vücudun birliği baştan ayrılmasına izin vermez.

AUGUSTİNUS (354-430)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt