Tanrı’nın sürüsü.

İlahilerimizin sözleri birer Hıristiyan olarak durumumuzu belirtiyor. Bizler Tanrı’nın koyunlarıyız. “Çünkü O, Rabbimiz Tanrı’dır; bizi yaratan O’ dur. O bizim Tanrımız’dır. Biz onun otlağının ulusuyuz, eliyle yol gösterdiği koyunlarıyız.” Çoban olan insanlar, kendi malları olan koyunları yaratmamışlardır. Güttükleri koyunları, kendileri yaratmamışlardır! Oysa Rabbimiz, Tanrı ve Yaratıcı olduğu için, kendi malı olan ve güttüğü koyunlarını kendisi için yaratmıştır. Koyunları bir araya getiren başkası değildir ve bir araya getirdiği koyunları güden de başkası değildir.

Bu ilahide onun koyunları olduğumuzu, otlağının ulusu olduğumuzu, eliyle yol gösterdiği koyunlar olduğumuzu açıkça söyledikten sonra, koyunları olarak bize neler söylediğini dinleyelim. Daha önce çobanlarla konuşuyordu ve dehşet içindeydik. Şimdi koyunlarla konuşuyor ve güvence içinde onu dinliyorsunuz. Bugün bu sözcüklerde ne var? Şimdi bizim güven duymamız ve sizin korku içinde olmanız gerekmez mi? Hiç de değil. Çünkü her ne kadar rahipsek de rahip, salt rahiplere söyleneni korku ile dinlemez, ama koyunlara söyleneni de dinler. Çünkü koyunlara söyleneni durgunlukla dinlerse, o zaman onlarla ilgilenmiyor demektir. Bundan öte size, sevgili kardeşlerimize bunu birkaç kez belirttik. Bizlerle ilgili iki nokta var: İlk önce biz Hıristiyanız, ikincisi yetkimiz var. Yetkimiz olduğu için rahiplerden sayılıyoruz. Hıristiyan olduğumuz için, bizler de sizin gibi koyunlarız. Rab rahiplerle ya da koyunlarla konuştuğu zaman, onu daima büyük korku ile dinlemeliyiz ve tedirginlik kalbimizi terketmemelidir.

Kardeşlerim, Rabbin yolsuz koyunları neden kınadığını ve koyunlarına neler vaat ettiğini artık öğrenin. Ve sizler, diyor, benim koyunlarım. Tanrı’nın sürüsü olmak ne mutluluk! Kardeşlerim, bunun üzerinde düşünürsek, gözyaşlarına ve şimdiki yıkımlara karşın, büyük bir sevinç duyarız. Çünkü şöyle denmiştir: “Sen İsrail’in çobanısın”, onun için şöyle denir: “O’nun uykusu yoktur, o uyumaz, İsrail’in koruyucusu.” Demek oluyor ki, uyanık kaldığımız zaman bize göz kulak oluyor ve uyuduğumuz zaman da bize göz kulak oluyor. Kişinin sürüsü, bir insan olan çobanı sayesinde güvencede ise, biz ne denli güvencede olmalıyız. Çünkü bize yol gösteren Tanrı’dır. O bize salt yol göstermiyor, aynı zamanda o bizi yaratmıştır!

“Ve siz, diyor, koyunlarım, Rabbin sözü: İşte ben koyunlar arasında koyunları yargılayacağım, koçlarla tekeler arasında yargılayacağım.” Tanrı’nın sürüsünde tekelerin işi nedir? Aynı otlaklarda, aynı kaynakların yanında, yazgısı gereği Rabbin soluna konacak olan tekeler, onun sağında olacak koyunlarla karışıyor. İlk önce tekelere katlanılıyor, ardından onları ayırıyorlar. Bu da koyunların sabrını sınavdan geçiriyor, Tanrı’nın sabrına benzer biçimde, O ayıracak. Bir kısmı sola, diğerleri sağa.

AUGUSTİNUS (354-430)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt