15. BATI BABALARI C

EUSEBİUS (VERCELLİ’Lİ) († 370)

Bizler, sizlerle salt basit bir hizmetle değil yaşamımızı sunarak birleşmek istiyoruz.

ZENO (VERONA’LI) (†  371 veya 380)

Eyüb’ün tecrübesi, Mesih’in gerçeğini ortaya sersin.

PACİANUS (VI. Yüzyıl)

Ruh’un vaftiz esnasında inişi günahlarımızı siliyor.

Vaftizle günahın köleliğinden kurtulup, Mesih’te özgür oluyoruz.

KROMATİUS (†  407)

Sadakatle yaşam sözüne bağlı kalarak, bu dünyada yıldızlar gibi parlayın.

GAUDENTİUS (BRESCİA’LI) († 410)

Rabbin Paskalyası, Efkaristiya.

Mesih, kendisinin Paskalyası gizemini bize vasiyet etmiştir.

PAULİNUS (NOLA’LI) (353-431)

Ruh’un açıklaması aracılığı ile daha birbirimizi görmeden, sevgi ile güçlendirildik.

MAXİMUS (TORİNO’LU) († 420)

Mesih’in ışığı gecesiz bir gündür, günbatımını tanımayan bir gün.

İlk önce, insanlar gibi doğarak, Meryem’in göğsünde kucaklanıyor.

FAUSTİNUS (ROMA’LI) (IV. Yüzyıl)

İsa insan olarak “Mesih” oldu.

SULPİCİUS SEVERUS (353-432)

Rabbim, bana teslim edeceğin görevi yürüteceğim.

VİNCENTİUS (LERİNS’Lİ) (†  450)

İmanda dikkat edilmeli ki değişiklik olmasın, gelişme olsun.

PETRUS KRİSOLOGUS (380-450)

Mesih benzerliğinde vaftizde yeniden doğan bizler kurtarıcımızı izleyelim.

Allah insan vücudu ile göründü.

Tanrısal merhametin alevi yürekleri yaktı.

Ey insan, Allah için bu denli değerli olmana karşın neden kendini aşağılıyorsun?

Allah’ın oğulları adına ulaşabilmek için barış sağlayıcısı adından geçmek gerekiyor.

Allah’ı hoşnut eden kurban, kırgın bir ruhtur.

Allah korkutmak değil de sevilmek istiyor.

QUOD-VULT-DEUS (380-450)

Lütfun kaynağı olan O tahtını sarsmaktadır.

PATRİTİUS (389-461)

Başkaları için kurtuluş yolu hiç dayanmaksızın Tanrı’ya sevinç ilahisi iletmektir.

FAUSTUS   (410-?)

Mesih Kilise’ye teminat olarak dirilişini ve söz olarak sonsuz yaşamı verdi.

FULGENTİUS (RUSPE’Lİ) (467-533)

İsa bizim için teslim oldu.

Kutsal Ekmek ayinine katılmak.

İstepan’ın silahı sevgi idi ve onunla her yerde kazanıyordu.

Hep canlı olan Mesih bize yardım ediyor.

Bizler tek bir vücuduz, çünkü tek bir ekmeği paylaşıyoruz.

Birinci dirilişten payını alacaklara ne mutlu.

Sadık ve bilge kahya.

SEZAR (ARLES’Lİ) (471-543)

Herkes kendi için merhamet istiyor, oysa herkes bunu hak edecek şekilde davranmıyor.

Haç yolumuzda inleyerek göksel Kudüs’e doğru yöneliyoruz.

BENEDİKTUS (KEŞİŞ) (480-547)

Belimizi inanç ve iyiye yönelik çalışmalarla kuşatalım.

GREGORİUS MAGNUS  (540-604)

Sonsuz vatanı arzulayan, uğraşılarında sade yaşasın, inancında dürüst olsun.

Ödülün anısı felaketi yatıştırsın ve felaketin korkusu ödülün sevincini dürtsün.

Dürüst olanlar, zorluklar içinde bile başkaları ile de ilgilenirler.

Yasanın dolgunluğu sevgidir.

Bu dünyada hor görmeden çok onurlara takılıp kalmak daha kolaydır.

Herkes, kendi olanaklarına göre, kardeşlerine yeni yaşamın gizini belirtmelidir.

Tek öğretmen Mesih’tir.

Bol ışınlı bir ışık olan Kilise, yoksulluğu içinde parlayarak sonsuza uzanır.

Rab bir keşişin duası kadar layık birinin duasını da yerine getirir.

Tanrı’yı görmek istiyoruz, emelimiz O’nu görebilmektir.

Rabbin bağlarının koruyucuları olan bizler, özel görevimizle hiç ilgilenmiyoruz.

Ben seni tanırım, herhangi bir insanı tanır gibi değil de, tümden özel bir şekilde.

Aziz Thomas gördü ve dokundu…

Melekler, Tanrı’nın lütfuna layık olanları hissederler.

Rab şakirtlerini gönderiyor.

Bizi dinleyenlerin yüreklerine tad verdiğimizde toprağın tuzu olabiliyoruz.

Dünyaya gönderildiklerinde aziz müjdeciler Tanrı’nın yolunu açarlar.

Bilgiyi Rahibin dudakları korumalı ve insanlar  onun ağzından öğüt aramalıdır.

Dünyada fakat dünyanın değil.

KOLOMBANUS  (543-615)

Tanrımız her zaman yakın ve her zaman uzaktır.

Tanrı’yı sevmek, Mesih’in ışıldayan yüzünü görmeyi arzu etmektir.

Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.

Daima susuzluğumuzu Mesih’le giderelim.

Sevdiğimizi tanıyabilmemiz için sana dua ediyoruz.

GREGORİUS (AGRİGENTO’LU) (559-592)

Ekmeği neşe içinde yiyelim ve şarabı vicdan huzuru ile içelim.

Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık.

İSİDORUS  (SEVİLLE’Lİ) (560-636)

Her zaman yürekten dua etmek iyidir.

BEDA VENERABİLİS (672-735)

Canım Rabbi yüceltir, ruhum Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

Haç çıkartmak insanı kral yapar.

Alçakgönüllülük ve sevgi gizi olan Meryem Ana, her bilgeliğin merkezidir.

Merhametin ve iyi uğraşların sofralarında beslenmek.

Yahya, kendi kanı ile vaftiz edildi.

GUTBERTUS (634-687)

Beda Venerabilis’in ölümü.

BONİFATİUS (675-754)

Tanrı’nın tasarılarını, her zaman tüm insanlara vaaz edelim.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.