Alçakgönüllülük ve sevgi gizi olan Meryem Ana, her bilgeliğin merkezidir.

“Canım Rabbi ulular; ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar” (Luk. 1, 46). Bu sözlerle ilk olarak Meryem Ana kendine tanınan özel yetenekleri ilan eder, sonra ise sonsuza dek insanlara durmadan sunduğu evrensel yararları sıralar.İç dünyasında geçen her şeyi Rabbin övgüsüne ve yüceltilmesine yönelten, Allah’ın buyruklarına uyarak, daima yüceliğinin gücünü düşündüğünü kanıtlayan kişinin ruhu Rabbi yüceltir.

Sonsuz kurtuluşu umduğu yaratıcısının anısı ile hoşnut olanın ruhu, kurtarıcısı olan Allah’ta coşar.Tüm kusursuz ruhların dudaklarına yakışan bu sözler, özellikle Allah’ın ermiş Annesi’ne uygundu. Benzeri olmayan bir ayrıcalık sayesinde, bedensel doğumu için neşe duyduğu Mesih’in uğruna tinsel bir sevgi ile yanıyordu. Haklı olarak tüm diğer azizlerden çok daha fazla, Kurtarıcısı İsa’yı olağanüstü bir mutlulukla yüceltebildi. Zamansal bir doğumla kurtuluşun sonsuz yapıcısının bedeninden doğacağını ve tek, aynı bir kişi olarak hem oğul, hem de Rabbi olacağını biliyordu.

“Her güce sahip olan bende yüce şeyler yaptı ve adı kutsaldır.”O halde hiç bir şey meziyetlerinden kaynaklanmıyor. Çünkü Meryem Ana tüm yüceliğini Mesih’in armağanına bağlıyor. Mesih ki, özde yüce ve güçlü olduğundan, kendisine sadık olan küçük ve zayıf olanları genelde güçlü ve yüce yapar. Dinleyicileri uyarmak için, daha doğrusu sözlerinin ulaşacağı herkese, O’nun adına güvenmeye ve O’nu yardıma çağırmayı öğretmek için çok yerinde olarak, “O’nun adı kutsaldır” diye ekliyor. Böylece onlar da, peygamberlerin deyimi ile: “Görülecek ki Rabbin adını çağıran her kimse kurtulacaktır” (Rom. 10, 13).

Nitekim, yukardaki “Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar” cümlede söyleyen kişinin isimdir.Bu yüzdendir ki, kutsal Kilise’de akşam duası’nda, her gün Meryem Ana’nın ilahisini okumak gibi çok güzel ve çok yararlı bir gelenek yerleşti. Böylece Rabbin vücut bulmasının alışılmış anısı, inanç sahiplerini sevgi ile ateşlendirir ve Annesi’ne ait örneklerin sık sık meditasyonu, onları erdemlere sağlam şekilde bağlar. Bunun akşam vakti olması uygun görülmüştür. Öyle ki, birçok konularda yorgun ve dalgın olan aklımız, dinlenme vaktinin gelmesi ile kendi içinde yoğunlaşabilsin.

BEDA VENERABİLİS (672-735)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt