Allah insan vücudu ile göründü.

Her ne kadar Rabbin vücut bulmasındaki gizde tanrısallığının işaretleri daima açık oldu ise de, bugünkü karanlıklara bürünmüş olan ölümlü doğamızın, lütuf yoluyla almaya ve sahip olmaya hak kazandıklarını bilgisizliği yüzünden yitirmemesi için, Allah’ın insan vücudu ile göründüğünü birçok şekilde gösterip açıklıyor.Nitekim bizim için doğmak isteyen O, bizden gizlenmek istemedi. Bu yüzdendir ki, dindarlığın bu yüce gizi yanlışlık nedeni olmasın diye bu şekilde kendini açığa vurdu.

O’nu yıldızların arasında parlaklığı içinde arayan müneccimler, bugün kendisini ağlar halde beşikte buluyorlar. Bugün müneccimler, uzun süre yıldızlarda belirsiz şekilde gözetlemekle yetindiklerini, bezlere bürünmüş olarak açıkça görebiliyorlar. Bugün müneccimler, büyük bir şaşkınlık içinde yemlikte gördüklerini yorumluyorlar. Dünyaya inmiş olan gökyüzü, gökyüzüne yükselen dünya, Allah’ta insan, insanda Allah ve tüm dünyanın içeremediğini ufacık bir vücutta sığdırılmış.

Görünce de inanıyorlar, tartışmıyorlar ve simgesel armağanları ile O’nun kim olduğunu ilan ediyorlar. Buhurla O’nu Allah olarak tanıyorlar, altınla kral diye kabul ediyorlar ve mür ile ölmesi beklenene karşı duydukları inancı belirtiyorlar.Bundandır ki, sonuncu olan putperestler birinci oldu. Çünkü o zamanlarda inanmayanların inancı müneccimlerinki ile başlatılmış oldu.Bugün Mesih, dünyanın günahlarını yıkamak için Ürdün nehrine girdi. Yahya da bunun için gelmiş olduğunu kanıtlıyor: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu” (Yu. 1, 29). Bugün uşak efendisini elinde tutuyor. İnsan Allah’ı, Yahya Mesih’i, affetmek için değil, affedilmek için tutuyor.
Bugün Peygamberin dediği gibi: “Rabbin sesi sular üstündedir” (Mez. 28, 3). Hangi ses? “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” (Mat. 3, 17).

Bugün Kutsal Ruh, bir güvercin şeklinde suların üzerinde süzülüyor ki, tufanın sona ermiş olduğunu bildiren Nuh’un güvercini gibi, dünyanın sonsuz batışının da sona erdiği anlaşılsın. Diğeri gibi, eski zeytin ağacının bir dalını getirmedi; fakat Peygamberin önceden: “Bunun için Allah, senin Allah’ın, seni arkadaşlarından ziyade meserret yağı ile meshetti” (Mez. 44, 8) diyerek, bildirdiği olayın gerçekleşmesi için yeni karizmanın tüm verimliliğini, yeni atanın başına serpiştirdi.
Bugün Mesih suyu şaraba dönüştürerek, göksel mucizelere yol açıyor; oysa su daha sonra kan gizine dönüşecekti ki, Mesih içmek isteyenlere lütfunun gücü ile dolu el değmemiş kaseler sunabilsin. Böylece Peygamberin sözü, “Kasem taşıyor” gerçekleşiyordu (Mez. 22, 5).

PETRUS KRİSOLOGUS (380-450)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.