Bilgiyi Rahibin dudakları korumalı ve insanlar onun ağzından öğüt aramalıdır.

Rahip susmakta dikkatli ve konuşmakta hızlı olsun ki söylenmemesi gerekeni söylemesin ve açıklanması gerekeni de söylemekten çekinmesin. Tedbirsiz bir konuşma yanlışlıklara neden olur, aynı şekilde yersiz bir suskunluk kimilerini kaçınılması olası olan sahte bir durumda bırakırlar. Çoğu zaman dikkatsiz rahipler, insanların iltifatlarını kaybetmek korkusu ile, doğru olanı özgürce söylemeğe yanaşmıyorlar ve gerçeğin kendisi olan Mesih’in deyimi ile, sürüye çoban sevgisi ile değil de paralı askerler gibi bakıyorlar. Kurt geldiğinde kaçarlar, sesizliğin içinde gizlenirler. Rab, Peygamberin aracılığı ile, onları azarlıyor: “Hep dilsiz köpeklerdir, havlıyamazlar” (Yşa. 56, 10) ve yakarışını yeniden duyuruyor: “Duvarın gediklerine çıkmadınız, ve Rabbin gününde cenkte durmak için İsrail evine duvar yapmadınız” (Hez. 23, 5). Duvarın gediklerine çıkmak, sürünün savunması için, özgür sözlerle bu dünyanın nüfuzlu olanlarına karşı çıkmak demektir. Rabbin gününde cenkte durmak, adalet aşkı uğruna, kötülerin savaşına dayanmak demektir.

Nitekim bir rahip için gerçeği söylemek korkusu sessizliği ile düşmandan kaçmaktan başka ne olabilir? Şayet sürünün savunması için mücadele ediyorsa İsrail evi için düşmanlara karşı bir duvar yapar. Bunun içindir ki, yeniden itaatsızlığa kayan halka, şöyle denildi: “Senin için Peygamberlerin yalancı ve manasız rüyetler gördüler; ve sürgünlerini geri getirmek için senin fesadını meydana çıkarmadılar” (Yer.’nın Özd. 2, 14). Kutsal Kitapta bazen Peygamber adı şimdiki olayların değersizliğini gösterip gelecektekileri açıklayanlara verilir.

Tanrı’nın sözü yanlış şeyler gördükleri için onları azarlıyor, çünkü suçlamaktan korktuklarında, suçlu olanları emniyet sözleri ile pohpohlarlar ve hiçbir zaman azarlayıcı bir söz söylemedikleri günahkarların kötülüğünü açıklamazlar.Azar bir anahtardır. Çoğu zaman işleyen tarafından bilinmeyen suçun görülebilmesi için vicdanı açar. Bunun içindir ki, Pavlus şöyle der: “Hem başkalarını sağlam öğretisiyle yüreklendirmek, hem de karşı koyanları ikna edebilmek için” (Tit. 1, 9). Ve Peygamber Malaki beyan eder: “Bilgiyi kahinin dudakları korumalı ve insanlar onun ağzından öğüt aramalı; çünkü ordular Rabbinin habercisidir” (Mal. 2, 7).

Bunun içindir ki Rab, Yeşaya’nın ağzı ile önerir: “Yüksek sesle çağır, esirgeme boru gibi yükselt” (Yşa. 58, 1).
Rahipliğe her kim ulaşırsa haber görevini üstlenir ve onu korkutucu bir ifade ile izleyen, yargıçtan önce bağırarak ilerler. Fakat şayet rahip vaız görevini yürütmek bilmiyorsa, sessiz bir haberci olduğunda, sesini nasıl duyurabilir? Bu yüzdendir ki Kutsal Ruh ilk rahipler üzerinde dil şekliyle indi ve esinlemiş olduklarını hemen ilan etmeleri için yetenekli kıldı.

GREGORİUS MAGNUS (540-604)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt