Birinci dirilişten payını alacaklara ne mutlu.

Bir anda, göz açıp kapayıncaya kadar, son günün işareti çınladığında, çünkü çınlayacak ve ölüler ölümsüz olarak dirilecek ve hepimiz dönüşmüş olacağız. Aziz Pavlus burada “biz” diyerek gelecekte dönüşecek olanlarla bir ve Kilisenin birliğinde ve dürüst bir yaşamda onun arkadaşları olduğunu göstermek istiyor. Bu dönüşümün ne menem şey olduğundan söz ederken de şöyle diyor: Çünkü ölümlü olan ölümsüzleşmeli, geçici olan da kalımlı olmalı. Ödül olarak bu dönüşüme tabi olmaları için bazı insanlar nurun bolluğu ile şimdiden dönüşüme uğramalı.

Şimdiki yaşamda kötüden iyiye geçerek dönüşmüş olanların gelecekteki dönüşüme hak kazanacakları vaat edilmiştir.
Onlarda etki eden nurdur, tinsel olarak dirileceğimiz aklanma sayesinde Tanrısal dönüşümün armağanı başlar; sonra da aklanmış insanların dönüşümü bedenlerin dirilişiyle tamamlanır, kusursuz yüceltilme dönüşüme uğramadan kalacaktır. Önce aklanma lütfu, sonra da yüceltilmenin lütfu onları öyle bir şekilde dönüştürür ki, yüceltilme işlemi onlarda ebedi ve değişmeden kalır.
Gerçekten de onlar burada dine dönmeleri için onları aydınlatan birinci diriliş sayesinde dönüşmüş oldular. Birinci diriliş sayesinde ölümden yaşama, günahtan doğruluğa, inançsızlıktan imana, kötü davranışlardan azizce bir yaşama geçerler. İşte bunun içindir ki birinci ölümün bunlar üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Vahiy Kitabında onlar hakkında şöyle yazıyor: Birinci dirilişten payını alanlara ne mutlu: ikinci ölümün onlar üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Aynı Kitapta ayrıca şunlar da yazıyor: Zafer kazanmış ikinci ölümü tatmayacaktır. Birinci diriliş nasıl insan yüreğinin değişmediyse, aynı şekilde ikinci ölüm de ebedi işkencedir.

Bu nedenle ikinci ölümün cezalarına mahkum olmak istemiyen herkes birinci dirilişe katılmakta acele etsin. Tanrı korkusuyla bu yaşamda dönüşmüş olanlar kötü bir yaşamdan iyi bir yaşama geçerler, ölümden yaşama geçerler; daha sonra rezil yaşamları dönüşerek yücelir.

FULGENTİUS (RUSPE’Lİ) (467-533)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt