Bizler tek bir vücuduz, çünkü tek bir ekmeği paylaşıyoruz.

Mesih’in vücudunun tinsel yapısı sevgide gerçekleşir, aziz Petrus’un sözlerine göre, canlı taşlar Tanrı’nın Mesih İsa nedeniyle kabul edebileceği tinsel sunakların sunulacağı kutsal bir sunak yeri oluşturmak amacıyla tinsel Tapınağın inşaasında kullanılırlar. Bu tinsel yapı ancak Mesih’in vücudu tarafından, yani Kilise tarafından ekmek ve kadeh sırrında Mesih’in teni ve Mesih’in kanı sunulduğunda istenebilir. İçtiğimiz kadeh Mesih’in kanına katılmaktır; böldüğümüz ekmek de Rabbin tenine katılmaktır. Madem ki bir tek ekmek var, halk yığını olan bizler tek bir vücuduz, çünkü tek bir ekmeği paylaşıyoruz. Bunun içindir ki Kiliseyi Mesih’in vücudu kılan nur sayesinde, sevgi üyelerinin birbirlerine destek olarak vücudun birliğinde kalmalarını diliyoruz.

Haklı olarak bunun Kutsal Ruh’un sayesinde gerçekleşmesini diliyoruz; Kutsal Ruh Baba ile Oğul’un biricik Ruhu’dur, çünkü kutsal Üçlü-Birlik doğası gereği, birlik, eşitlik ve sevgidir; Üçlü-Birlik gerçek ve biricik tek Tanrı’dır. Bu kutsal Üçlü-Birlik, evlatlık edindiklerini tam birliklerini ileterek onları kutsallaştırır! Bunun içindir ki şöyle deniyor: Tanrı’nın sevgisi bizlere verilmiş Kutsal Ruh sayesinde yüreklerimize saçıldı.Baba ile Oğul’un biricik Ruhu olan Kutsal Ruh kendilerine Tanrısal evlatlık lütfunu verdiklerinde, bu aynı Kutsal Ruh’u alanlarda oluşturduklarını oluşturur. Elçilerin İşlerinde şöyle yazıyor: İmana bağlanan halk yığınının tek bir yüreği ve tek bir ruhu vardır. Bu birliği Baba ile Oğul’un biricik Ruhu olan ve Baba ile Oğul ile birlikte tek Tanrı olan Kutsal Ruh gerçekleştirir.

Bunun içindir ki aziz Pavlus Efeslilere vaiz verirken bu birliği titizlikle barış bağıyla korumak gerektiğini söylüyor: Rab yüzünden hapishanede olan ben, Tanrı’dan aldığınız çağrıya uymanız konusunda sizi cesaretlendirmeye çalışıyorum: alçakgönüllü, sabırlı ve nazik olun, birbirlerinize sevgiyle katlanın, barış bağıyla titizlikle ruh birliğini koruyun, tek bir vücut ve tek bir Ruh olun.Kutsal Ruh aracılığıyla Kilise’ye yaydığı sevgisini Tanrı korur. Bu şekilde bu Kiliseyi, hep tinsel sevgi lütfunu alabilecek durumda olması için kendisine hoş gelen bir kurban yapar, bu lütuf da ona Tanrı’nın hoşuna gidebilecek kutsal, canlı bir kurban olarak sürekli olarak kendini sunmasına izin verir.

FULGENTİUS (RUSPE’Lİ) (467-533)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt