FULGENTİUS (RUSPE’Lİ) (467-533)

Fulgentius, Telepte’de (bugünkü Tunus) doğdu. Çok iyi bir eğitim gördü. Çok erkenden, Roma’ya yaptığı bir yolculuktan hemen sonra, 499 yılında, manastır hayatını seçmeye karar verdi. Fakat 507 yılında Ruspe (Tunus yakınlarında) episkoposu seçildi. Çok kısa bir süre sonra Sardunya’ya sürgün edildi. Fulgentius sürgünde geçirdiği bu süreden yararlanarak teolojik probemler hakkındaki bilgisini geliştirdi. Kısa bir süre için Kartaca’ya dönmek imkanını buldu, fakat yeniden Sardunya’ya sürgüne gönderildi. Fulgentius yeniden manastır hayatına döndü ve bundan yararlanarak birçok teolojik eser yazdı. 523 yılında diyosezinin yönetimini yeniden eline aldı ve Ruspe’de, 1 Ocak 533 yılında öldü.

Fulgentius’un teolojik faaliyeti önemli boyutlardadır. Yazılı eserleri şunlardır: Ariyanlara ve Monofisit’lere karşı yazılmış kitaplar: Mektuplar; ancak önemli hacimdeki yazışmalarından elimizde yalnız 18 mektup kalmıştır; Vaazlar.Fulgentius büyük bir vaizdir ve Aziz Augustinus’un sadık bir öğrencisidir. Çok defa ondan esinlenmekte ve böylece onu derin bir şekilde incelemiş olduğunu kanıtlamaktadır. Unutmamak gerekir ki, Fulgentius’un zamanında Ariyanlar, eski Roma Afrika’sına hakim olmuş bulunuyorlardı. Fulgentius, hıristiyan doktrinleri tarihinde onurlu bir yer işgal etmeye layıktır.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt