İsa bizim için teslim oldu.

Yeni ve Eski Antlaşma’nın biricik Tanrısı, Kutsal Üçlü-Birlik, atalarımıza kurban olarak hayvan eti sunmamızı buyuruyordu. Bu hayvanlar, bizler için vücudunu feda ederek veren Tanrı’nın biricik Oğlu’nun çok hoş kurbanının habercisiydiler.Havarinin öğretisine göre, İsa gerçekten de bizim için kendini feda ederek Tanrı’nın hoşuna gidebilecek bir kurbanı Tanrı’ya sunmuş oldu. İsa bizim için kutsal sunak yerine girerek orada hayvanların kanı yerine kendi kanını akıtan gerçek Tanrı, gerçek baş kahindir. Her yıl kutsal sunak yerine girerek kan akıtan Yahudi baş kahini bunun habercisiydi. Bizim kurtuluşumuz için gerçekleşmesi gereken herşeyi yalnızca kendinde sunan oydu.

Evet, İsa hem kahin hem de kurbandı, hem Tanrı hem de tapınaktı. Kahin olarak arabuluculuğu bizi uzlaştırır; uzlaşmayı sağlayan kurbandır; uzlaşmamızın yapıldığı tapınaktır; uzlaşmayı yaptığımız Tanrı’dır. O tek başına kahin, kurban ve tapınaktır, çünkü Tanrı olarak kul koşulunda bütün bunlardır. Ama tek başına Tanrı değildir, çünkü Tanrı koşulunda Baba ve Kutsal Ruh’la birliktedir.
Şuna kesinlikle ve tereddüt etmeden inanmalısın ki Tanrı’nın biricik Sözü kendisini Tanrı’nın hoşuna gidecek bir kurban olarak Tanrı’ya sundu. İlk peygamberler, peygamberler ve kahinler eski Antlaşma zamanında Baba ve Kutsal Ruh’la birlikte Ona hayvanları kurban olarak sunuyorlardı; Onunla birlikte aynı Tanrılığa sahip Baba ve Kutsal Ruh’la birlikte Ona, kutsal Katolik Kilisesi bütün dünyada ekmek ve şarap kurbanını iman ve sevgi içinde durmadan sunmaya devam ediyor.Eskiden kurban edilen hayvanların eti Mesih’in etinin habercisiydi; günaha yabancı olan Mesih’in eti günahlarımız için sunulacaktır; günahlarımızın bağışlanması amacıyla akıtılan kanın habercisiydi. Ancak bizde bizim kurbanımızda şükran eylemi ve bizler için kendini sunan Mesih’’in teninin ve Tanrı’nın kendisinin bizler için akıttığı kanın anısı vardır. Havari Pavlus Havarilerin İşlerinde bu konuda şunu yazıyor: Kendinize ve Kutsal Ruh’un sizi kendi kanıyla elde ettiği Tanrı’nın Kilisesinin başına sorumlu çobanı olarak yerleştirdiği bütün sürüye dikkat edin.

Eskiden yapılan kurbanlar vermemiz gerekeni bir çeşit simgesel olarak gösteriyorlardı. Bugünkü kurbanda bize ne verilmiş olduğu açıkça görülüyor. Eski kurbanlar önceden Tanrı Oğlu’nun dinsizler tarafından öldürüleceğini bildiriyordu. Bugünkü kurban ise onun dinsizler için öldürüldüğünü bildiriyor. Aziz Pavlus bizi şu sözlerle doğruluyor: Mesih, henüz bizler birşeyler yapamazken, Tanrı tarafından belirlenen bir zamanda, bizim gibi dinsizler için öldü. Bizler henüz Tanrı’nın düşmanıyken, o Oğlu’nun ölümüyle bizi kendisiyle barıştırdı.

FULGENTİUS (RUSPE’Lİ) (467-533)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt