İsa insan olarak “Mesih” oldu.

Kurtarıcımız, bedensel olarak gerçekten Mesih oldu ve aynı zamanda gerçek kral ve gerçek rahip. Bir arada her biridir; öyle ki Kurtarıcıya Tanrı olarak sahip olduklarından hiçbir şey eksik bulunmasın.Kendi de: “Ben O’nun tarafından kutsal Siyon dağı üzerine kral olarak kutsandım” (bk. Mez. 2, 6), dediğinde krallık saygınlığını doğruluyor. Bundan başka Peder, Oğul’un kahinlik saygınlığını, “Ebediyen kahinsin, Melkisedek tarzında” (Mez. 109, 4) sözleri ile kanıtlıyor.Eski Yasa’da krizma ile kahin olarak meshedilen ilk kişi Harun oluyor. Oysa ki “Harun’un tarzında “denilmiyor ki, Kurtarıcının kahinliği de kendisine bir miras olarak verildiği sanılmasın. Harun’un kahinliği miras yoluyla geçiyordu, Mesih’inki ise öyle değildir. Çünkü O, sonsuza dek kahin kalıyor. Nitekim “Ebediyen kahinsin, Melkisedek tarzında” deniliyor.

O halde Kurtarıcı, bir insan olarak kral ve kahindir. Ne var ki meshedilmesi maddi değil, tinseldir. Çünkü İsraillilerde yağın maddi mesih ile kral ve kahin olarak kutsananlar kral ve kahin olurlardı; fakat ikisi bir arada değil, her biri ya kraldı ya da kahin. Salt Mesih’e her şeyde kusursuzluk ve eksiksizlik uygundur. Çünkü O, Yasa’yı tamamlamaya gelmişti.

Her ne kadar hiçbiri bir arada hem kral hem kahin değilselerde, maddi olarak meshedilenler ister kral ister kahin olsunlar, “mesih” adını alırlardı. Oysa ki gerçek Mesih olan Kurtarıcı Kutsal Ruh tarafından meshedildi ki, hakkında yazılmış olan yerine getirilsin. Bunun içindir ki: “Tanrı, senin Tanrın, arkadaşlarına seni yeğleyerek, bir sevinç yağıyla seni ovdu” (Mez. 44, 8).O’nun meshedilmesi tüm diğer arkadaşlarınınkini aşıyor; çünkü O, sevinç yağı ile yani Kutsal Ruh ile meshedildi.Bunun gerçek olduğunu Kurtarıcı’nın kendisinden biliyoruz. Çünkü O, Yeşaya’nın kitabını alıp, “Rabbin Ruh’u benim üzerimdedir, çünkü O beni meshetti” (Luk. 4, 18) diye okumakla, O’nu dinleyenlere kehanetin o anda kendisinde gerçekleştiğini beyan etti.

Havarilerin prensi olan Petrus, inanç ve merhamet sahibi bir kişi olan yüzbaşı Kornelius’a: “Yahya’nın vaftiz çağrısından sonra Celile’den başlayarak Tanrı Nasıralı İsa’yı Kutsal Ruh’la kudretle meshetti ve O, her yeri dolaşıyor ve İblis’in baskısı altında olanlara iyilik yapıyor ve hepsini iyileştiriyordu” (Elç. 10, 37-38), başka şeyler arasında demekle Kurtarıcı’nın belirtmiş olduğu krizmanın Kutsal Ruh’un, yani Tanrı gücünün olduğunu beyan ediyor.
Demek ki, gördüğün gibi Petrus da insan İsa’nın Kutsal Ruh’la ve güçle meshedildiğini doğruluyor. Bunun içindir ki, İsa’nın insan olarak “mesih” olduğu doğrudur. Çünkü Kutsal Ruh tarafından meshedilmekle sonsuza dek kral ve kahin sıfatları ile kutsandı.

FAUSTİNUS (ROMA’LI) (IV. Yüzyıl)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt