Mesih, kendisinin Paskalyası gizemini bize vasiyet etmiştir.

Mesih tarafından tesis edilmiş olan semavi kurban gerçekten O’nun yeni antlaşmasıyle bırakılmış mirastır; O bize onu, haça gerilmek üzere ele verileceği gece, kendisinin mevcudiyetinin teminatı olarak bırakmıştır.O bizim yolculuğumuzun ekmeği, dünyayı terkedip yaşama erişmemize kadar uzayan hayat yolu üzerindeki gıdamız ve desteğimizdir. Bu nedenledir ki Rab şöyle diyordu: Eğer benim bedenimi yemezseniz ve benim kanımı içmezseniz, kendinizde yaşama sahip olmayacaksınız.

Nimetlerinin daima aramızda kalmasını istemiştir; O’nun değerli kanı ile kefareti ödenen canların daima kendisinin ızdıraplarına benzer surette kutsallaştırılmasını istemiştir. Bu nedenle, Kilise’sinin ilk rahipleri kıldığı sadık şakirtlerine bu ebedi yaşam gizlerini sonsuza kadar kutlama emrini vermektedir. Tüm dünya kiliselerindeki rahipler, Mesih gökten geri gelinceye kadar gizleri kutlamak zorundadır. Bu şekilde gerek bizzat rahiplerin, gerekse bütün inananlar topluluğunun her gün gözlerinin önünde Mesih’in ızdıraplarını cereyan ettiğini görmeleri gerekiyordu; onları ellerimiz arasında tutarak, onları ağzımıza ve kalbimize alarak, kurtuluşumuzun silinmez bir anısını elimizde bulunduracaktır.

Daha sonra, ekmeğin bir çok buğday tanesinin suya karıştırılmış, unundan yapılması ve ateşle son şeklini alması gerekir. O halde burada Mesih’in bedenine benzer bir imaj bulmaktayız, çünkü O’nun, Kutsal Ruh’un ateşi ile bitmiş şeklini alan insanlar topluluğu ile tek bir beden oluşturduğunu biliyoruz.

Gerçekten, Mesih kutsal Ruh’tan doğmuştur ve O, bu şekilde doğru olanı mükemmel şekilde gerçekleştirmek durumunda olduğundan, vaftiz sularına onları kutsamak için girer; o zaman, bir güvercin görünümünde O’nun üstüne inen Kutsal Ruh’la dolu olarak, Ürdün’den uzaklaşır, tıpkı İncil’in belirttiği gibi: İsa, Kutsal Ruh’la dolu olarak, Ürdün nehri kıyılarından uzaklaşır.Aynı şekilde, kanının şarabı bir çok salkımdan çıkarılmıştır, yani O’nun tarafından dikilmiş asmanın üzümlerinden ve haçın cenderesi altında ezilmiş üzümlerden; büyük kupalarla inananların kalbine akıtılan bu şarap, kendi özel niteliği sayesinde orada kaynamaktadır.

Mısır ve Firavun’un, yani şeytanın elinde esaretten kurtarılmış hepinize selamet getiren Paskalya kurbanı budur. Dindar bir yüreğin tüm susamışlığı içinde, bizimle birlik olarak, onu kabul edin. Gizemlerde hazır bulunduğuna inandığımız Rabbimiz Mesih İsa bizzat bizi derinden kutsallaştırmaktadır ve O’nun paha biçilmez fazileti bütün asırlar boyunca bakidir.

GAUDENTİUS (BRESCİA’LI) († 410)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt