Rab şakirtlerini gönderiyor.

Rabbimiz ve Kurtarıcımız, sevgili kardeşlerim, bizi bazen sözleriyle, bazen de fiilleri ile eğitiyor. Onun fiilleri de emirlerdir, çünkü bir şey söylemeksizin bir şey yaptığı zaman, bize nasıl hareket etmemiz gerektiğini göstermektedir. O halde işte bize vaaz için şakirtlerini ikişer ikişer gönderiyor, çünkü iyiliğin emri ikidir: Allah sevgisi ve yakınına sevgi.Rab, başkalarına karşı mehameti olmayan kimsenin kesinlikle vaazetmek görevine teşebbüs etmemesi gerektiğini, söylemeksizin, bize ima etmek için şakirtlerini vaazetmeye ikişer ikişer göndermektedir.

Çok iyi söylenmiştir ki, o onları kendisinden önce, kendisinin de gideceği kentlere ve yörelere gönderdi. Gerçekten, Rab vaizlerinden sonra geliyor, çünkü vaaz bir önkoşuldur: Teşvik sözleri öncü olarak geldikten ve ruha gerçeği kabul ettirdikten sonra Rab gelip ruhumuzda yer alıyor. Bu nedenledir ki Yeşaya vaizlere şöyle diyor: Rabbin yolunu hazırlayın, Allah’ımızın patikalarını düzleyin. Davut peygamber de onlara şöyle diyor: Gün batımına çıkana yolu açın. Rab gün batımına çıkıyor, çünkü acıları ile battıktan sonra, dirilişinde daha büyük bir görkemle kendini göstermiştir. O, gün batımına çıkmıştır, çünkü dirilerek, maruz kaldığı ölümü ayakları altında çiğnemiştir.

O halde, onun görkemini sizin ruhlarınıza duyurduğumuz zaman, gün batımına çıkana yolu açıyoruz ki, sonradan gelip, sevgisinin mevcudiyetiyle ruhlarınızı aydınlatsın.Şimdi, gönderdiği vaizlere neler söylediğini dinleyelim: Hasat bol, fakat işçilerin sayısı az. O halde hasat sahibine, hasadına işçiler göndermesi için yakarın. Bol bir hasat için işçilerin sayısı az; bunu büyük bir hüzün duymadan tekrar edemiyoruz. İyi şeyleri işitmek için insanlar mevcut, bunları söylemek için yok. Dünya rahip dolu, fakat Allah’ın hasadında bir işçiye pek nadir tesadüf ediliyor; rahiplik görevini pekala kabul ediyoruz, fakat bu görevin gerektirdiği işi yapmıyoruz.

Bir düşünün, çok sevgili kardeşlerim, şu sözün ağırlığını bir düşünün: Hasat sahibine hasadına işçiler göndermesi için yakarın. Siz de bizim için dua edin ki, sizin hakkınız olan işi yapabilelim: teşvik etmek gerektiğinde dilimiz uyuşmasın; vaazetmek görevini bir kere kabul ettikten sonra, sessizliğimiz bizi adil Yargıcın önüne çağırmasın!

GREGORİUS MAGNUS (540-604)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt