Rabbin Paskalyası, Efkaristiya.

Hepsi için bir teki öldü, ve O, Kilise’nin bütün evleri içinde, ekmek ve şarap gizemi içinde, kurban edilmekle teselliye kavuşturan, inanmakla yaşam veren, kutsanmakla onu kutsayanları kutlu kılandır.O, Kuzu’nun eti; O, kuzunun kanıdır. Çünkü gökten inen Ekmek şöyle demiştir: Vereceğim ekmek, dünya yaşamı için benim bedenimdir. O’nun kanı, şarabın görünümü ile çok iyi açıklanmaktadır, çünkü bizzat kendisi İncil’de: Ben, gerçek asmayım, demekle, kanının, ızdıraplarını temsil etmek için sunulan her hangi bir şarapla açıkça göstermektedir. Bu nedenle aziz Ata Yakup, Mesih hakkında şu kehanette bulunmuştu: O giyisisini şarapta, kıyafetini salkımın kanı içinde yıkıyor. Gerçekten, giyisisini, yani bizim bedenimizi kendi kanı içinde yıkayacaktı.

Doğanın Yaratıcısı ve Rabbi olan, ekmeği topraktan çıkarttıran O, (buna muktedir olduğu için ve bunu vaadetmiş bulunduğu için) ekmekten kendi bedenini yapmıştır; sudan şarap yapmış olan O, şaraptan kendi kanını yapmıştır.Bu, Rabbin Paskalyasıdır, diyor O, yani onun geçişi. Çünkü bunun dünyevi bir unsur olduğunu düşünmemelisin; O, maddi şeylerde geçiyor ve onları bedeni ve kanı yapıyor.
Senin aldığın şey, gökten gelenin bedenidir ve kutsal asma olanın kanıdır. Çünkü ekmeği ve şarabı şakirtlerine sunarken onlara şöyle demiştir: Bu benim bedenimdir; bu benim kanımdır. Yalvarırım size, güvendiğimiz O’na inanalım; gerçek, yalan nedir bilmez.
O, bedenini yemek ve kanını içmek gerektiğini sözettiğinde, kalabalıklar şaşkınlığa düşmüşlerdi ve şöyle itiraz ediyorlardı: Bu söz çetindir; bunu kim dinleyebilir? Bu nedenle, bu düşünceleri göğün ateşiyle paklamak için, O, şunları ilave etmiştir: Yaşatan Ruh’tur, beden hiç bir şeye muktedir değildir. Size söylemiş olduğum sözler ruhtur ve hayattır.

GAUDENTİUS (BRESCİA’LI) († 410)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt