Sadık ve bilge kahya.

Rab, halkı için tayin ettiği hizmetkarların özel görevini tanımlamak isterken, şöyle dedi: “Efendinin, uşaklarına yemek paylarını vaktinde vermek için üzerlerinde yetkili kılacağı güvenilir ve akıllı kahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!” (Luk. 12, 42).

Kim bu efendi, kardeşlerim? Hiç kuşku yok ki öğrencilerine: “Bana Hoca ve Rab diyorsunuz ve iyi söylüyorsunuz çünkü ben öyle-yim” (bak. Luk. 6, 46) diyen Mesih’tir.Ya bu efendinin ailesi kim? Tam olarak Rab’bin düşmanın egemenliğinden kurtardığı ve kendine kazandırdığı aile. Bu aile aziz Katolik kilisedir şahane bir verimlilikle tüm dünyaya yayılan ve Rab’binin değerli kanı ile kurtarılmış olduğu için şanlı olan. Nitekim kendi de söylediği gibi: “İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.” (Mat. 20, 28).

O aynı zamanda kuzuları için hayatını vermiş olan iyi çobandır. Bundan dolayı iyi çobanın sürüsü Kurtarıcının ailesini teşkil ediyor.
Sadık ve bilge olması gereken kahyanın kim olduğunu bize, kendisinden ve arkadaşlarından söz eden havari Pavlus gösteriyor: “Böylece insanlar bizi Mesih’in hizmetkarları ve Tanrının sırlarının kahyaları saysın. Kahyalarda aranan başlıca nitelik de güvenilir olmalarıdır” (I. Kor. 4, 1).

Hiçbirimizin sadece havarilerin kahya olabileceklerini ve tembel hizmetkarın, tinsel askerliğin görevini terk ederek, sadakatsiz ve cahilce uyuyabileceğini sanmasın diye, ermiş Havari’nin kendisi, episkoposların da kahya olduklarını göstererek şöyle diyor: “Gözetmen, Tanrı evinin kahyası olduğuna göre, eleştirilecek yönü olmamalı” (Tt. 1, 7).Demek ki biz aile reisinin hizmetkarlarıyız, Rab’bin kahyalarıyız, size vermemiz gereken gıda payını aldık.Şayet, daha sonra, kendimize bu gıda payının hangisi olduğunu sorarsak bunu da ermiş havari Pavlus “Herkes, Tanrının kendisine verdiği iman ölçüsüne göre” (Rom. 12, 3) demekle bize gösteriyor.

Mesih’in gıda payı dediğine Pavlus iman ölçüsü diyor, tinsel gıdanın Hıristiyan inancının saygın gizi olduğunu anlamamız için. Tinsel lütfun armağanı ile aydınlatılmış olduğumuzda gerçek imanın öğretilerine uygun olarak size her konuştuğumuzda Rab adına gıda payınızı veriyoruz; siz de her gün Tanrı’nın görevlilerinden gerçek sözü dinlediğinizde Rab’bin kahyalarının ellerinden aynı gıda payını alıyorsunuz.

FULGENTİUS (RUSPE’Lİ) (467-533)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt