Sevdiğimizi tanıyabilmemiz için sana dua ediyoruz.

Ey kardeşlerim, yalnızca canlı suyun kaynağı değil, sonsuz yaşam ve ışık çeşmesi olan Yaşam’ın kendisinin bize nasıl seslendiğine kulak verelim. Çünkü bilgelik, yaşam, sonsuz ışık O’ndan kaynaklanıyor. Yaşamın yapıcısı, yaşamın kaynağı, ışığın yaratıcısı, ışığın çeşmesidir. Etrafımızı kuşatan şeylerle ilgilenmeyelim, bakışımızı yukarlara, ışığın, yaşamın ve canlı suyun kaynağına yöneltelim. Işık kaynağına kapılıp denizin yüzeyine gelen balıklar gibi yapalım. Sonsuz yaşam için fışkıran canlı yaşam kaynağından içebilmek için yükselelim.Ah, keşke sen, ey merhametli Tanrı ve acımasını bilen Rab, beni de bu kaynağa çağrılmaya layık görsen de, sana susayanlarla birlikte senden, canlı kaynaktan fışkıran canlı sudan içebilmek için! Keşke, benzeri olmayan tatlılığınla sarhoş olup senden hiç ayrılmasaydım ve deseydim ki, canlı suyun kanyağı ne denli tatlıdır, sonsuz yaşam için fışkıran suyu hiç bir zaman eksilmez!

Ey Rab, sonsuzca arzu edilen, sürekli olarak susuzluğumuzu gidermemiz gereken ve her zaman susayacağımız bu kaynak sensin. Ey Rab Mesih, bu suyu daima bize ver ki bizde de sonsuz yaşam için fışkıran canlı su kaynağına dönüşsün!Kesinlikle çok büyük bir şey istiyorum; bunu bilmeyen var mı? Oysa sen, ey yüceliğin kralı, yüce şeyler vermeyi bilirsin ve yüce şeyler için söz verdin. Senden daha büyük bir şey yoktur; oysa sen kendini bize verdin ve bizim için kurban oldun.Bunun içindir ki, sevdiğimizi tanıyabilmemiz için sana dua ediyoruz. Çünkü senin haricinde başka hiç bir şeye sahip olmaya çalışmıyoruz. Bizim için sen herşeysin: yaşamımız, ışığımız, kurtuluşumuz, gıdamız, içkimiz, Tanrımız. Sana yalvarıyorum, ey İsa’mız, Ruh’unun rüzgarı ile yüreklerimizi esinle ve sevginle canlarımızı yarala ki, her birimiz gerçekten şöyle diyebilsin: ruhumun sevdiğini bana göster (bk. Va. 1, 6), çünkü sevginle yaralıyım.O yaraların ben de olmasını arzuluyorum, ey Rab. Ne mutlu sevgi ile yaralanan ruha! O kaynağı arayacak, ondan içecektir. İçerken daima susayacaktır. Susuzluğunu giderdiğinde de daima susadığını ateşli şekilde arzulayacaktır sürekli içmesine rağmen. Bu şekilde ruh için sevgi arzuladığı bir susamadır, iyileştiren bir yaradır. Tanrımız ve Rabbimiz, merhametli doktorumuz, İsa Mesih bu yararlı yara ile ruhumun içtenliğini yaralamayı uygun görsün, O ki Peder ve Kutsal Ruh ile birlikte yüzyıllar boyunca tek bir Tanrı’dır. Amin.

KOLOMBANUS (543-615)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt