Vaftizle günahın köleliğinden kurtulup, Mesih’te özgür oluyoruz.

Dünyasal insanın imgesinden sözettiğimiz gibi, aynı şekilde göksel insanın imgesinden de sözedeceğiz. Topraktan çıkartılan ilk insan nasıl ki dünyasal ise, ikinci insan gökten gelmedir ve gökseldir (bk. I. Ko. 15, 47-49). Bu şekilde davranırsak, sevgili kardeşlerim, artık hiç ölmeyeceğiz. Bu bedenimiz bozulursa bile, biz Mesih’te yaşayacağız, kendisinin de “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır” (Yu. 11, 25) dediği gibi.

Demek ki, Tanrı’nın sözü ile İbrahim’in, İshak’ın, Yakup’un ve Tanrı’nın tüm azizlerinin yaşamakta olduklarından eminiz. Rab onların yaşadığını söylemiştir. Çünkü Tanrıları ölülerin değil, yaşayanların Tanrısı’dır (bk. Mat. 22, 32). Kendinden söz ettiğinde Havari: “Yaşamak benim için Mesih’tir, ölmek de kazançtır. Bu dünyadan ayrılmayı ve Mesih’le birlikte olmayı arzuluyorum” (Flp. 1, 21-23) diyor. Ve de: “Bu bedenle yaşadıkça Rabden uzaktayız. Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız” (II. Ko. 5, 6-7).İnancımız budur, sevgili kardeşlerim. Kaldı ki: umudumuzu salt bu dünyaya verirsek, insanlar arasında en çok acınacaklar oluruz (bk. I. Ko. 15, 19). Maddi yaşamımız, sizlerin de görebileceği gibi yırtıcı hayvanların, kuşlarınki kadar uzundur, bazen daha da kısadır. Oysa ki insanın özelliği Mesih’in, ruhu aracılığı ile vermiş olduğu sonsuz yaşamı elde etmektir. Artık günah işlememek şartıyla. Nasıl ki, ölüm günah yüzünden geliyorsa, aynı şekilde azizliğin aracılığı ile ölümden kurtuluyoruz. Yaşam günahla yitirilir, azizlikle kurtarılır. “Günahın ücreti ölümdür, oysa Tanrı’nın armağanı Rabbimiz İsa Mesih’te sonsuz yaşamdır” (Rom. 6, 23).

Bizi kurtaran, Havari’nin dediği gibi tüm günahlarımızı affeden ve koşulları bizim için olumsuz olan borcumuzun yazılı belgesini iptal eden O’dur. Çarmıha çivileyerek ortadan kaldırmıştır. Bedenden soyunarak egemenlikleri ve güçleri güçsüz kılmıştır. Şanlı alayının arkasında alenen sergilemiştir (bk. Kol. 2, 13-15).Bağlı olanları kurtardı ve zincirlerini kırdı, Davut’un kehanette bulunduğu gibi: Rab düşenleri kaldırır, Rab bağlı olanları çözer, Rab kör olanları aydınlatır (bk. Mez. 145, 7-9). Ve de: “Zincirlerini kırdım. Sana övgüler adayacağım” (Mez. 115, 16-17). Vaftizin kutsal gizi sayesinde Mesih’in bayrağı etrafında toplanıp, o zamana kadar hizmet ettiğimiz şeytana ve tüm taraftarlarına sırt çevirip, zincirlerimizden böylece kurtarıldık. Mesih’in adı ve kanı ile onlardan kurtarıldığımıza göre artık onların köleleri olmamalıyız.

Bunun içindir ki, sevgili kardeşlerim, tek bir kez arındığımızı anımsayalım. Bir tek kez kurtarılıyoruz ve tek bir kez sonsuz saltanata giriyoruz. Suçları ve günahları affolunanlar, bir kez ermişliğe ererler (bk. Mez. 31, 1). Aldığınızı sıkı sıkı tutun, neşe içinde saklayın. Artık günah işlemeyi istemeyin. Rabbin günü için kendinizi arı ve lekesiz tutun.

PACİANUS (VI. Yüzyıl)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt