Allah’ın sözü etkililikle yüklüdür ve içten çalışır.

“Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir; iki ağızlı her kılıçtan keskindir” (İbr. 4, 12). Allah’ın sözündeki güç ve bilgi işte bu denli büyüktür! Allah’ın sözü, gücü ve bilgisi olan Mesih’i arayanlar için bu metin son derece anlamlıdır. Başından beri Peder ile aynı şekilde sonsuz olan bu söz, vaktinde Havarilere açıklanmıştır. Onların aracılığı ile inanç sahibi milletlere ilan edilmiş ve alçakgönüllü bir inançla kabul edilmiştir. O halde Peder’de Sözdür, vaazda Sözdür, gönülde Sözdür.Allah’ın bu Sözü canlıdır ve Peder ona kendiliğinde yaşamı taşıma gücünü vermiştir, Peder’in kendiliğinde yaşamı taşıdığı gibi, hiç bir fark olmaksızın. Bu yüzdendir ki, Söz salt canlı olmakla yetinmiyor; kendisinin de söylediği gibi aynı zamanda yaşamdır: “Yol, gerçek ve yaşam ben’im” (Yu. 14, 6).

O halde yaşamdır, canlıdır ve yaşamı verebilir. Nitekim “Peder nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere öylece yaşam verir” (Yu. 5, 21). Ve ölüyü mezarından çağırıp: “Lazar, dışarı çık” (Yu. 11, 43) dediğinde yaşam veriyor.
Vaizin sesi ile bu Söz vaaz edildiğinde, dışardan hissedilen sesine içten işlemek özelliğini verir. Böylece ölüler yeniden yaşama kavuşur ve İbrahim’in oğullarının neşesi ile dirilirler.

O halde bu Söz Peder’in yüreğinde yaşıyor; vaizin dudaklarında yaşıyor; inanan ve sevenin gönlünde yaşıyor. Bu söz böylesine canlı olduğuna göre etkinliği konusunda da hiçbir kuşku yoktur.Yaradılışta etkindir, dünyanın yönetiminde etkindir, kurtuluşta etkindir. Bundan daha etkin ve güçlü ne olabilir ki? “Kim anlatabilir Rabbin zaferlerini ve kim yayabilir onun tüm yüceliğini? (Mez. 105, 2). İşlediğinde etkindir, vaaz edildiğinde etkindir. Nitekim eli boş geri dönmez, her ilan edildiği yerde ürün verir.İnanıldığında ve sevildiğinde etkindir ve “iki ağızlı her kılıçtan keskindir.” İnanan için olanaksız olan nedir, seven için olanaksız olan nedir? Bu Söz konuştuğunda sözleri bir kahramanın fırlattığı keskin oklar gibi yüreği delerler. Güçlü şekilde saplanan çiviler gibi derinlere girerler ve öylesine dalarlar ki, ruhun gizli içtenliklerine ulaşırlar. Bu Söz gerçekten, iki yüzlü herhangi bir kılıçtan keskindir. Çünkü yarma gücü en iyi su verilmiş kılıcınkini ve sivriliği herhangi bir zekanınkini aşıyor. İnsanın hiç bir erdemi ve aklın hiç bir ürünü onun kadar ince değildir. İnsan bilgisinin herhangi bir inceliğinden ve en hünerli uslamlamalardan daha sivridir.

BALDOVİNUS (KANTURBURİ’Lİ) († 1190)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt