Bakire anne Meryem ve bakire anne Kilise; her ikisi de Mesih’in anneleridir.

Tanrı’nın Oğlu, birçok kardeşlerin arasında, ilkdoğanıdır. Doğası ile tek olduğundan, inayetin aracılığı ile, onunla birlikte tek olmaları için birçoklarını ortak etti. Çünkü: “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi” (Yu. 1, 12). Böylece insanoğlu olunca, birçoklarını Tanrı’nın oğulları yaptı. Sevgisinde ve gücünde tek olan O, demek ki birçoklarını ortak etti ve onlar da bedensel türeme ile çok olmalarına karşın, salt Tanrısal türemede onunla tekdirler.Mesih tektir. Çünkü Baş ve Gövde bir bütünü oluştururlar. Mesih tektir. Çünkü gökteki tek bir Tanrı’nın ve yeryüzündeki tek bir annenin oğludur.

Bir arada çok çocuğa ve tek bir çocuğa sahip olunabilir. Nasıl ki, Baş ve uzuvlar bir arada tek bir çocuk ve birçok çocuk oluyorlarsa, aynı şekilde Meryem ve Kilise tek ve birçok annedirler. İkisi de anne, ikisi de bakire, ikisi de hiçbir arzu olmaksızın Kutsal Ruh’un aracılığı ile türetirler. İkisi de Peder’e günahsız bir şekilde oğullar verirler. Hiçbir günahı olmayan Meryem bedene bir Baş türetmiştir. Kilise ise tüm günahları affetmekle, Baş’a bir gövde türetmiştir.İkisi de Mesih’in anneleridir; oysa hiç biri, diğeri olmadan tümünü türetmez.
Bunun içindir ki, tanrısal esinli Kutsal Kitap’ta genel olarak bakire anne Kilise için söylenilenler özelde bakire anne Meryem için de geçerlidir ve özel olarak bakire Meryem için söylenilenler genelde, bakire anne Kilise için de geçerlidir. İkisinden biri için söylenilenler, hiç farketmeksizin, biri ya da diğeri için geçerli olabilir.

Tek ve inanç sahibi ruh da Tanrı Sözü’nün gelini, Mesih’in annesi kızı ve kızkardeşi, bakire ve doğurgan sayılabilir. Genel olarak Kilise hakkında, özel olarak Meryem hakkında ve yine özellikle inanç sahibi ruh hakkında, Peder’in Sözü olan Tanrı’nın Bilgeliği tarafından şöyle deniliyor: “Ayrıcalıklı bir ulusa kök saldım, Tanrı’nın mülküne ve mirasına kök saldım” (Sirak 24, 12). Evrensel olarak Rab’bin mirası Kilise’dir. Özel olarak Meryem’dir ve yine özel olarak iman sahibi her ruhtur. Meryem’in kucağındaki tapınakta Mesih dokuz ay kaldı, Kilise’nin iman tapınağında dünyanın sonuna kadar, iman sahibi ruhun bilgeliğinde ve sevgisinde sonsuzluğa kadar.

İSHAK (YILDIZ MANASTIRININ BAŞKEŞİŞİ) († 1147)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt