Göksel sonsuzluğa yönelik olmayan şan geçici ve boştur.

Tanrı’nın bu aziz hizmetkarı krallık yağı ile sürüldükten sonra, dünyasal bir saltanatın kısıtlığı ile yetinmeyerek, ölümsüz yaşamın tacını elde edebilmek için yüce Kralın bayrağı altında hizmet etmeyi kararlaştırdı. O’na hizmet etmek, saltanat sürmek demektir. Bunun içindir ki, din sevgisini yaymakta, kiliselere ayrıcalıklar ve değerli nesneler sağlamakta gayret gösterdi. Kendi sarayında Bamberg episkoposluğunun merkezini, Havarilerin prensleri Petrus ve Pavlus ile şanlı şehit Georgius’un ünvanları ile kurdu. Bu episkoposluğu özel haklarla, Roma kutsal Kilise’sine bağlattı. Böylece Kilise’nin Merkezine tanrısal kurallar gereğince hak ettiği onuru gösterdi. Bu yüce koruyucu altında kuruluşuna sağlam temeller kazandırdı.

Bu aziz insanın ne gibi bir dikkatle yeni kilisesine, gelecek için de, barış ve huzuru nasıl temin ettiğini herkesin bilmesi için burada, bir kanıt olarak, bir mektubunu eklemekteyiz:“Tanrısal lütufla kral olan Enrikus’tan Kilise’nin şimdiki ve gelecekteki tüm çocuklarına. Kutsal Kitap’ın yararlı öğretilerinin önerisi ile geçici değerleri ve bu dünyanın huzurlarını terkedip, her çareye başvurup gökyüzünün sonsuz konutlarını elde etmeğe çağrılıyız. Tanrı’nın merhameti, dünyasal değerlerin göksel vatanın ücreti olduğunu saptamakla insan türüne yararlı bir çare verdi.

Bunun içindir ki biz, bu merhameti anımsayarak ve krallık saygınlığına Tanrı’nın merhametinden kaynaklanan nedensiz bir hükümle eriştiğimizi bilerek, bizden öncekiler tarafından inşa edilen kiliseleri büyütmekle yetinmeyip, Tanrı’nın yüceliği için yenilerini de inşa ettirmenin ve dindarlığımızın bir işareti olarak ayrıcalıklar ve lütuflarla zenginleştirmenin iyi olacağını düşündük. Bundan dolayı, Rabbin emirlerine dikkatle kulak vererek ve tanrısal önerileri uygulayarak, tanrısal cömertliğin bahşettiği hazineleri göklerde korumayı arzu etmekteyiz; hırsızların yıkıp çalmadıkları, haşarat ve güvenin yıpratmadıkları göklerde; çünkü her şeyimizi orada biriktirmek için uğraştığımızda, yüreğimiz de daha sıkça arzu ve sevgi ile oraya başvurabilsin.

Bunun içindir ki, tüm inanç sahiplerinin babamız tarafından bize miras kalan ve adı Bamberg olan yeri ilk episkoposluk merkezi saygınlığına yücelttiğimizi bilmelerini istiyoruz ki orada bizlerin ve ailemizin anısı kutlansın ve tüm dindarlar için sürekli olarak ilahi kurban sunulsun.”

ENRİKUS (973-1024)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt