İnancın aklı Kutsal Ruh’ta aranmalı.

Sen, inançlı ruh, güçsüz doğan için inancında fazla derin olan gizler önüne çıkarsa aziz bir cesaret göster ve, karşı çıkmak için değil de, itaat sevgisi ile şöyle de: Böyle şeyler nasıl olabilir?Sorun dua olsun, sevgi olsun, merhamet ve mütevazi arzu olsun; Tanrı’nın yüceliğini zirvelerinde seyretmeğe kalkma, kurtuluşu Kurtarıcımız Tanrının kurtarıcı imkanlarında ara. O zaman büyük önerinin Meleği seni yanıtlayacaktır: “Baba’nın benim adımla göndereceği Teselli Edici, size her şeyi öğretecek ve tüm gerçekte sizi eğitecek” (bak. Yu. 14, 26; 16, 13). Nitekim “İnsanın düşüncelerini, insanın kendi içinde olan kendi ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, Tanrının düşüncelerini Tanrının ruhundan başkası bilemez” (I. Kor. 2, 11).

Kutsal Ruhu paylaşmakta acele et. Çağrıldığında varoluyor, varolduğu için de çağrılabiliyor. Çağrılıp geldiğinde Tanrının takdisinin bolluğu ile gelir. Gerçekten Tanrının kentini neşelendiren taşan bir nehirdir.Ve geldiğinde, seni alçakgönüllü ve sakin fakat Tanrının sözleri karşısında titrek bulursa, sana dayanacak ve Tanrı Babanın bu dünyanın bilgeli ve temkinli olanlarına gizli şeyleri açıklayacaktır. O zaman ruhunda Bilgeliğin dünyada öğrencilerine söyledikleri parlamaya başlayacaklar. Onlar anlayamadılar, onlara tüm gerçeği öğ-retecek olan gerçeğin Ruhu gelinceye kadar.Bu gerçeği alınca ve öğrenince herhangi bir insanın ağzından Gerçeğin kendi söylediği: “Tanrı ruhtur” (Yu. 4, 24) sözü beklenilir.Nasıl ki ona tapanların ruhta ve gerçekte tapınmaları gerekiyorsa aynı şekilde bilmek ve öğrenmek isteyenlerin inancın akıllılığını ve o arı ve basit gerçeği sadece Kutsal Ruhta aramaları gerekiyor.

Nitekim bu hayatın karanlıklarında ve cehaletinde o gönülleri temiz olanlar için aydınlatıcı ışıktır; sürükleyici merhamettir, cezbeden tatlılıktır, insanı Tanrıya götüren yoldur, sevenin sevgisidir, inanca bağlılıktır, merhamettir.Bir inanç artışı içinde inanç sahiplerine Tanrının adaletini açıklar, lütuf üzerine lütuf ve duyudan doğan inanca aydınlatılmış inanç verir.

GULİELMUS (THİERRY’Lİ) (1085-1148)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt