Kilise’de sağlam ol.

Nasıl ki baş ve gövde tek bir insanı oluşturuyorlar, aynı şekilde Meryem’in Oğlu ve seçkin uzuvları tek bir insanı ve İnsan’ın tek Oğlu’nu şekillendiriyorlar. Kutsal Kitap’a göre tam ve eksiksiz Mesih, baş ve gövdedir; yani tüm uzuvların bir araya gelmesiyle tek bir bedendir ve bu beden başı ile tek İnsanoğludur; Tanrı’nın Oğlu ile Tanrı’nın tek Oğlu’dur; Tanrı ile birlikte kendi de tek bir Tanrı’dır. O halde tüm gövde başı ile birlikte, İnsanoğlu’dur; Tanrı’nın Oğlu’dur; Tanrı’dır.

Bunun içindir ki, İncil’de şunlar okunur: Ey Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onların da bizde olmalarını istiyorum (bak. Yu. 17, 21). Kutsal Kitap’ın bu ünlü metnine göre ne gövde başsızdır, ne de baş gövdesizdir; ne de, baş ve gövde olan Mesih Tanrısız’dır. Her şey Tanrı ile ve tek bir Tanrı. Fakat Tanrı’nın Oğlu, doğası itibariyle Tanrı ile birliktedir. İnsanoğlu onunla kendisidir ve bedeni onunla birlikte kutsal ve gizemli bir gerçeği biçimlendirir.Bundan dolayıdır ki, Mesih’in gerçek ve sadık uzuvları, büyük bir doğrulukla, kendileri hakkında O’nun ne olduğunu söyleyebilirler; İnsanoğlu da, Tanrı da. Kendisinin doğası ile, olduğu şey uzuvlarda katılıştan oluyor; o neyse dolgunluk içindedir, uzuvlar ise salt kısmendirler. Sonuç olarak ve yazıldığı gibi Tanrı’nın Oğlu, tabiattan olduğu şeyi, uzuvları evlatlıktan edinirler: “Çünkü sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, Abba, Peder! diye sesleniriz” (Rom. 8, 15).

Bu Ruh’a göre “Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi” (Yu. 1, 12); öyle ki: “Göklerde olan Rabbimiz” demeleri için teker teker birçok kardeşin arasında birincisi olan tarafından eğitilsinler. Ve başka bir yerde: “Benim Pederimin ve sizin Pederinizin yanına çıkıyorum” (Yu. 20, 17).Çünkü başımız olan İnsanoğlu’nun Bakire’nin bağrından sayesinde doğduğu o aynı Ruh’un aracılığı ile biz, vaftiz kurnasından Tanrı’-nın oğulları ve bedeni olarak yeniden doğuyoruz. Ve nasıl ki O günahsız oldu, aynı şekilde biz de tüm günahlarımızın affını elde ediyoruz.Nasıl ki O, etten oluşan bedeninde, tüm bedenin günahlarını çarmıha taşıdı; aynı şekilde yeniden türemenin lütfu sayesinde, tüm gizemsel bedene günahlardan kurtulmayı bağış ediyor. Nitekim şöyle yazılmıştır: “Tanrı’nın hiç bir kötülükle suçlamadığı insana ne mutlu” (Mez. 32, 2). Bu mutlu insan hiç kuşkusuz, Mesih’tir. Gizemsel Mesih’in başı Tanrı olduğundan günahları bağışlar ve gövdenin başı da tek bir insan olduğundan affedileceği hiç bir şeyi yoktur. Kaldı ki, başın gövdesi birçoklardan oluşursa da, hiç bir suç ona yüklenemez.

O kendiliğinden adildir ve kendini kanıtlar. Tek kurtarıcı, tek kurtulan. Vaftizin aracılığı ile bedeninden çıkardığını çarmıha bedeni ile götürdü ve haçın ve suyun aracılığı ile yeniden kurtarıyor. Üstlendiği dünya günahlarını yokeden Tanrı’nın Kuzu’sudur. Rahip, adak ve Tanrı’dır. Bunun içindir ki, kendini kendine sunarak, kendi aracılığı ile kendini kendi ile ve bundan başka Peder ve Kutsal Ruh ile barıştırıyor.

İSHAK (YILDIZ MANASTIRININ BAŞKEŞİŞİ) († 1147)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt