Lütfun ve Kutsal Üçlü Birliğin gönül gözüyle görmenin aracılığı ile ermişliğe ulaşılır.

“Ne cana yakındır senin konutların! Ruhum özlüyor Rabbin avlularını” (Mez. 83, 2); yani, Tanrı’nın kenti olan, göksel Kudüs’ün görkeminde. Neden, ey Rab, Peygamber avlularının özlemini çekiyor? Çünkü sen göksel orduların Tanrı’sısın, Kralım ve Tanrım’sın. Bunun içindir ki, “Ne mutlu senin evinde oturanlara” (Mez. 83, 5), yani göksel Kudüs’te! Mademki sen Tanrı’sın, yani sen toplulukların yaratıcısı ve efendisisin, evrenin kralısın avlularına varma özlemini çekmeyen olur mu hiç? Bu yüzdendir ki evinde konaklayanlar gerçekten ermiş olurlar.

Avlular ve konut burada tek bir şeydir. Mezmur yazarı “ermiş” dediğinde buradakilerin olabildiği kadar mutlu olduklarını belirtmek istiyor. Pek açıktır ki bu yüzden ermişler, çünkü bağlılık ve sevgi ile seni yüzyıllar boyunca öveceklerdir (Mez. 83, 5), yani sonsuza dek, nitekim sonsuza dek mutlu olmasalardı sonsuza dek övmezlerdi.Hiç kimse umut, inanç ve sevgi sahibi olsa bile, kendi gücü ile bu hedefe ulaşamaz; oysa “ne mutlu sende güç bulan insana” (Mez. 83, 6) ki, böylece yüreğinin arzuladığı ermişliğe ulaşabilir. Başka bir de-yimle, yüreği ile iyi uğraşılarla yüce hedefe varmak kararını alan, mutluluğa erişecektir. İnayetinin yardımını görecektir; çünkü hiç kimse, onsuz, en yüce neşenin zirvesine varma iddiasında olamaz. Rabbin kendisi de söylüyor bunu: “Gökten inmiş olan İnsanoğlu’ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır” (Yu. 3, 13); yani kendi gücü ile.Vadinin, “gözyaşı vadisinin” (bk. Mez. 83, 6-7) dibinde bulunmamamız için Tanrı basamakları ayarlamıştır, yani mutlulukla dolup taşan bir dağ olan diğer yaşamla karşılaştırdığımızda, güçlüklerinden dolayı sıradan ve gözyaşları ile dolu bu yaşamın dibinde bulunmayalım diye.

Mezmur yazarı “ne mutlu sende güç bulan insana” dediğine göre biri kalkıp şöyle bir soru sorabilir: mutluluğa erişebilmek için Tanrı gerçekten yardımcı oluyor mu? Yanıtı şudur: ermişler hiç kuşkusuz Tanrı’nın yardımını görürler; nitekim yasa koyucusu, yani bize yasayı veren Mesih, çeşitli ve değişik inayet armağanları olarak kutsamasını vermiştir ve verecektir. Bu kutsamanın aracılığı ile “güçleri yol boyunca artıyor” (Mez. 83, 8), öyle ki gelecekte göksel Siyon’da tanrıların Tanrısı Mesih’i göründüğünde görebilsinler. Tanrı olduğundan ondan yana olanları da tanrılaştıracaktır. Bu şu şekilde de yorumlanabilir: Siyon’u teşkil edenlere, tinsel olarak, tanrıların Tanrısı, yani tek ve üçlü Tanrı görünecektir; bu demek ki Tanrı herkeste her şey olduğundan burada göremedikleri Tanrı’nın kendisini zekaları ile göreceklerdir (I. Ko. 15, 28).

BRUNO (1030-1101)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt