Sağol Kraliçe, şevkat annesi.

Kutsal Bakire Meryem gökyüzüne çıktı. Oysa, hayran olunacak adı, bu özel olaydan bağıntısız olarak, tüm dünyada parladı ve ölümsüz şanı, daha gökyüzünde yücelmeden, her yere yayıldı. Nitekim uygun olan şuydu ki, Oğlu’nun onuru açısından da, ilkin dünyada saltanat sürsün, sonunda gökyüzünde yüceltilsin. Bu dünyada kutsallığının ve yüceliğinin artması, Kutsal Ruh’un aracılığı ile erdemden erdeme ve ünden üne geçmesi doğruydu; ta ki en büyük konuta girdiği anda en üstün duruma ulaşabilsin.

Bu yüzden bedenen bu dünyada olduğunda, gelecekteki krallığın ilk ürünlerinin tadını önceden alıyordu. Bazen Tanrı’ya kadar yükselerek, bazen de sevgi yolu ile kardeşlere doğru alçalarak. Melekler tarafından saygı gördü, insanlar tarafından övüldü. Meleklerle yanında Cebrail duruyor ve ona hizmet ediyordu, Havarilerle ise bakir olan Yuhanna, çarmıhın yanında Bakire Ana’nın kendisine teslim edilmesinden çok mutluydu. Melekler onda Kraliçe’yi görür, Yuhanna ise hanımefendiyi ve bundan mutluydular. İster birileri, ister diğerleri ona inanç dolu ve dindar bir sevgi gösteriyorlardı.Kutsallığın yüce sarayında oturuyordu. Tanrısal lütuflardan en büyük sayıda yararlanıyordu ve inanç sahibi, susamış halka, o ki lütfun bolluğunda tüm yaratıkları aşmıştı. Lütuf yağmurunu serpiyordu.

Bedensel saflığı ve tinsel ilacı bahşediyordu. Bedenleri ve ruhları ölümden diriltme gücüne sahipti. Hasta, üzgün ya da göksel gizlerden habersiz kim ondan ayrıldı? Rabbin annesi Meryem’den istediğini elde ettikten sonra evine mutlu ve memnun dönmeyen hiç oldu mu?
Meryem, tinsel mücevherlerle zengin gelindi. Tek Damadın annesi, her tatlılığın kaynağı, tinsel bahçelerin tadı ve tanrısal Lübnan’dan

Siyon dağından oraya buraya dağılan yabancı halklara kadar inen serin ve canlandırıcı suların kaynağı idi. O, huzur ve lütuf ırmaklarını akıtandı O. Bu yüzdendir ki, bakirelerin Bakiresi, meleklerin coşkunluğu, başmeleklerin mutluluğu ve gökyüzünün şenlikli gösterileri içinde, Tanrı ve kralların kralı Oğlu tarafından gökyüzüne alındı ve böylece Rabbe: “Kraliçe sağında duruyor, altın dokumalı giysisiyle, nakışlı, işlemeli giysisiyle” (Mez. 44, 10) diyen mezmur yazarının kehaneti gerçekleşti.

AMEDEUS (LOZAN’LI) (1108-1159)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt