Sevginin yolunu izlemek.

Sevgili oğlum, ilk önce sana bunu öğütler, önerir ve emrederim: kraliyet tacını onurlandır, Katolik ve Apostolik inançtan ayrılma, onu öyle bir bağlılık ve dikkatle koru ki Tanrı tarafından buyruğun altında konulanlara bir örnek teşkil edebilesin ve tüm dürüst insanlar, haklı olarak, seni İncil’in gerçek bir uygulayıcısı diye göstersinler. Bu olmadan, kesinlikle bilmiş ol, ne Hıristiyan ne de Kilise’nin oğlu olabileceksin. Kraliyet sarayında, Mesih inancından sonra, Kilise’ye inanç geliyor ve ilkin başımız olan Mesih tarafından dikilen Kilise daha sonra yeniden dikildi, sağlam şekilde inşa edildi ve uzuvları tarafından, yani Havarilerin ve kutsal Babaların tarafından tüm dünyada yayıldı. Bu Kilise hiçbir zaman her yerde yeni oğullar türetmekten geri kalmıyor, her ne kadar birçok bölgede deyim uygunsa eskiden girdiği için bir bakıma yaşlı bile sayılabilir.

Bizim ülkemizde ise, ey sevgili oğlum, yeni ve kısa süre önce ilan edildiğinden gençtir. Bunun içindir ki onu daha büyük bir bağlılık ve dikkatle koruyacak insanlara muhtaçtır, çünkü hiç hakkımız olmadan, Tanrısal iyiliğin bize bahşettiği o değer, cehaletinden, tembelliğinden ve dikkatsizliğinden dolayı yitirilmesin ve yok edilmesin.Çok sevgili oğlum, yüreğimin tatlılığı, gelecekteki soyumun umudu, her zaman ve her şeyde sevginin yolunu izlemeni ve ailene, yakınlarına karşı, ister prensler, komutanlar, zenginler, uzak veya yakın olsunlar ve de yabancılara ve sana gelenlere karşı daima iyilikseverlikle davranmanı sana yalvarır ve emrederim.

Merhameti uygularsan en yüce ermişliğe erişeceksin. Ezilmiş olanlara karşı merhametli ol. “Ben kurban değil, merhamet isterim” (Mat. 9, 13) diyen Rabbin sunduğu örneği her zaman yüreğinde taşı.

Herkes ile sabırlı ol, salt güçlü olanlarla değil de güçsüzlerle de.
Güçlü ol ki bolluk seni gururlu yapmasın ve bahtsızlık seni yıkmasın.
Alçakgönüllü de ol ki Tanrı, şimdi ve gelecekte, seni yüceltsin.
Ölçülü ol ve hiç kimseyi ölçüsüz bir şekilde cezalandırma ve yargılama.
Yumuşak huylu ol ve hiçbir zaman adalete karşı çıkma.
Dürüst ol ki hiç kimsenin onurunu, isteyerek, kırmayasın.
İffetli ol ki, ölüm dikeniymiş gibi, kötü isteklere kapılmayasın.

Yukarıda sıralanan tüm bu şeyler kraliyet tacına görkem kazandırırlar. Oysa ki onlar olmaksızın, hiç kimse bu dünyada gerektiği gibi saltanat süremez ne de ebedi krallığa ulaşamaz.

STEFANUS (MACAR) (970-1038)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt