17. BÖLÜM 2 (B)

DOMİNİKUS (1170-1221)

İşkenceyi ve Mesih’in inancı uğruna ölmeyi arzu ediyordu.

DANİEL VE ARKADAŞLARI, ŞEHİTLER († 1227)


RAYMUNDUS (DE PEÑAFORT) (1175-1275)

İnancın yaratıcısı ve koruyucusu olan İsa’ya bakmak.

FRANCESKO (ASSİSİ’Lİ) (1182-1226)

Her erdem ve iyilik Rab’den gelir; övünen O’nda övünsün.

KLARA (ASSİSİ’Lİ) (1193-1253)

Mesih’in sevecenliği yürekleri duygulandırır.

ANTONİUS (PADOVA’LI) (1195-1231)

Uğraşıları ile öğretisini yok eden, yasa bilgisini boşuna över.


ELİZABET (MACARİSTAN’LI) († 1231)


GUERRİKUS (KEŞİŞ) († 1257)


THOMAS (CELANO’LU) († 1260)


ALBERTUS MAGNUS (1206-1280)

“Doğal dünya bize tanrısal kusursuzluklarının şahane gösterisini sunuyor…”

LUDOVİKUS (KRAL) (1214-1270)

Başkalarını feda etmeden ve sömürmeden özgürlüğümüzü istiyoruz.

LUDOVİKUS (EPİSKOPOS) (1274-1297)

BERARDUS VE KARDEŞLERİ (Fransisken Tarikatının İlk Şehitleri) († 1220)

ROZA (VİTERBO’LU) († 1251)


BONAVENTURA  (1221-1274)

Mesih’in Peder’e karşı köksel itaati, Tanrı sevgisinin tam yüzünü belirtiyor.

İnanç, tüm Kutsal Kitap’ın ışığı, kapısı ve temelidir.

Bilimi değil lütfu, duanın soluğunu, ve insanı değil Tanrı’yı sorgula.

Franciskus, kutsal yaralar izleriyle Haça gerilmiş Olanın görüntüsüne büründü.

Alçakgönüllü şeyleri tercih etmeyi öğrenelim.

THOMAS (AQUINO’LU) (1225-1274)

Mesih’in bize öğrettiği öğreti, yaşamının örneği ile kanıtlanmıştır.

Aramızdan   yenilgiye  ve  umutsuzluğa  kapılmayan kimdir?

Bizi kendin için yaptın ey Rab.

Kusursuzluk içinde yaşamak isteyenler Mesih’e göre yaşamalıdır.

Efkaristiya gizi.

SERVİTLER (Servitlerin Yedi Kurucusu) (1233)

Her dinsel topluluk iyilik heyecanındandır.

MARGARİTA (KORTONA’LI) († 1297)

GERTRUDİS (1256-1301)

İlahi sevginin habercisi.


ANGELA (FOLİGNO’LU) (1248-1309)

YUHANNA (NAPOLİ’Lİ) († 1350)

Işığım ve kurtuluşum Rab’dir, kimden korkayım?

BRİGİTTA (İSVEÇ’Lİ) (1303-1373)

Kutsal Ruh’u öğrencilerinin yüreğine gönderdiğin için sonsuz  sevinç ve övgü sana, Rab İsa Mesih.

KATERİNA (SİENA’LI) (1347-1380)

Tanrı’nın imgesiyiz.

Tanrı, imgesine ve benzerliğine uygun olarak yaratmak istediği yaratığına sevdalıdır

Ey sonsuz Tanrı, yaşamımın kurbanını kabul et.

NİKOLA TAVELİC VE ARKADAŞLARI, ŞEHİTLER († 1391)


YAKUP  (STREPA’LI) († 1409)


VİNCENTİUS FERRER (1350-1419)

Tanrı’nın sözünü iletmek için havari yoksulluk içinde o sözle yaşamalıdır.


DİEGUS (ALKALA’LI) († 1463)


THOMAS KEMPİS (1379-1471)

Tanrı’nın sesini dinlemek isteğine uymak gerekir.

Umudumuzu Tanrı’ya teslim edersek, yaşama döneriz.

Mesih bitmez tükenmez zenginliktir, hudutsuz umuttur.

Bu bilgileri, alçakgönüllü olanlara açıkladığın için sana şükrediyorum, Baba.

BERNARDİNUS (SİENA’LI) (1380-1444)

İnancın büyük temeli.

Mesih İsa’nın adından başka yerde kurtuluş yoktur.

Yusuf’un yüceliği: İsa’nın insanlığının ve tanrısallığının koruyucusudur.

FRANCESKA  ROMANA (1384-1440)

Franceska erdemli Kutsal Kitap’taki güçlü kadınlara benzer bir kadındır.

YUHANNA (DE CAPESTRANO) (1386-1456)

Rabbin sofrasına çağırılmış olanların, övgüye layık bir yaşamla etrafa ışık saçması gerekir.


LAURENTİUS GİUSTİNİANİ († 1456)


YAKUP (MARKA’LI) († 1476)


FRANCESKO (PAOLA’LI) (1416-1507)

Her karizmanın amacı sevgidir.

KASİMİRUS (1453-1483)

Herkes için temel olan Mesih’in izi her koşul altında sürdürülebilir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.