Alçakgönüllü şeyleri tercih etmeyi öğrenelim.

Kurtarıcımız “Ne mutlu alçakgönüllü olanlara” dediğinde geçici şeylerden eksiksizce vazgeçmemize bizi davet ediyor; daha sonra “Ne mutlu yumuşak huylu olanlara” dediğinde kendi irademizden vazgeçmemize ve bizi saldırgan ve edepsiz hale sokan duyularımızdan feragat etmemize itiyor. “Ne mutlu acıda olanlara” eklediğinde de bizi bedensel zevklerden daima kaçmamız için yüreklendiriyor; sonra “Ne mutlu adalete susayanlara” ve “Ne mutlu merhametli olanlara” sözleri ile ruhumuzun başkalarını doğru, aziz ve iradeli bir şekilde kabul etmesini istiyor.

Bu mutluluklara “Ne mutlu kalbi saf olanlara” ve “Ne mutlu barış için uğraşanlara”yı ekliyor ve bunlarla bizi akla berraklık veren ve kalbe huzur getiren eylemlerde bulunmaya çağırıyor, öyle ki ruh, “barış görüntüsü” anlamına gelen, göksel Kudüs’e uygun olsun. En son olarak “Ne mutlu adalet adına baskıya uğrayanlara çünkü göklerin hakimiyeti onlarındır” sözleri ile, nerede ise daireyi kapatarak, başta söylediklerine dönüyor: nitekim bu Mutlulukla diğerleri de özetlenip bir araya getirilmiştir.Bunun bir tasdiki olarak fukaraların atası olan Franciskus’un tanıklığı vardır. Kuralının başında dinsel yaşamın üç temelini teklif ediyor: “Küçük Rahiplerin Kuralı, itaat ile, fakirlik ile ve iffetlle İsa Mesih’in Aziz İncil’ini uygulamaktan oluşuyor”.

Ve daha sonra, baştakilere dahil olup bir bakıma tamamlayan, başka şeyler de öneriyor: “Rahipler düşünsünler ki her şeyden önce Rabbin ruhuna sahip olmayı ve onun aziz iradesine göre hareket etmeyi arzulamalıdırlar; Tanrı’ya temiz bir gönülle dua etmeyi bilmelidirler, zorluklarda ve hastalıklarda alçakgönüllü ve sabırlı ol-malıdırlar; bize zorbalık edenlere, hor gören ve hakaret edenlere özel bir tercih göstermelidirler”.Bu hatırlatma ile Franciskus ilk önce Tanrı adına eylemin yüceltilmesini teklif ediyor; sonra tüm zorlukların neşe içinde kabulünü ve başkalarına karşı yapıcı ve lezzet dolusu sevgiyi öneriyor.

Bu şekilde üç temenni ile kusursuz olan insan dünyada çarmıha çakılıyor ve sonraki üç öneri ile Tanrı’ya uygun oluyor öyle ki altı israfilli kanat ile bu dünyaya ait şeylerden her zaman için kopup tanrısal şeylere giriyor.Mesih’in, Serafimli görünümünde, ıstırap izlerini bir teyit ve gerçeklik damgası gibi, bu Fukaranın bedenine basması uygun bir şey oldu. O Fukara ki, son dönemin tehlikeli karanlıklarında, kusursuzluk yolunu aydınlatan açık bir işaretin verilmesi için, İncil’e ait kusursuzluğu en özgün şekli ile uyguladı ve öğretti. Yeter ki bizler şan ve şeref veren şeyleri arzulamak değil de alçakgönüllü ve saklı olanları tercih etmeyi öğrenelim.

BONAVENTURA (1221-1274)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt