BERARDUS VE KARDEŞLERİ (Fransisken Tarikatının İlk Şehitleri) († 1220)

(Fransisken Tarikatının Tarihsel Olaylarının Defterinden)
16 Ocak, Aziz Berardus ve Kardeşlerinin Bayramı

İsa uğruna her şeyi hor görelim.

Ermiş Francesco, tanrısal bir esinti ile, Katolik inancını cesaretle vaaz etmeleri için buna çok layık olan altı rahibi Fas’a gönderdi.
Aragon Krallığına vardıklarında rahip Vitale ağır hastalandı, kendine gelmekte geciktiğinden ve Tanrı eserinin kendi rahatsızlığından dolayı engellenmesini istemediğinden, diğer beş rahib’e Tanrı’nın ve Ermiş Pederin isteklerine uymalarını emretti. Beş rahip itaat edip rahip Vitale’yi terk edip Coimbra’ya doğru yola çıktılar. Yolculuklarına devam ederek o zamanlar Magrip’liler tarafından işgal edilmiş olan Sivilya’ya, tebdil kıyafet ederek, vardılar.

Günün birinde, heyecan içinde, merkez camiye kadar gidip içeri girmek istediler; fakat bağırarak, iterek, döverek onlara saldıran Araplar tarafından engellendiler.Sonunda, Magrip kralının saray kapısına gelerek Krallar Kralı Rab İsa Mesih’in elçileri olarak krala gönderildiklerini söylemeye başladılar.Kralı din değiştirmeye ve vaftiz olmaya ikna etmek için Katolik inancı hakkında birçok şey anlattıktan sonra, kızgın kral, kellelerinin kesilmesini emretti; fakat, daha sonra, yaşlıların görüşünü dinleyip, arzu ettikleri gibi, Fas’a gemi ile göndermelerini emretti. Başkente girer girmez hemen kent meydanlarında bulunan insanlara İncil’i anlatmaya koyuldular. Fakat bunu duyan Sultan hapse atılmalarını emretti ve orada yirmi gün kaldılar aç ve susuz salt tanrısal tesellilerle beslenerek.Daha sonra Sultan onları huzuruna çıkarttı. Fakat Katolik inancı konusunda onları çok kararlı gördüğünden, kızgınlığa kapılarak, değişik şekillerde işkence edilip değişik yerlerde kırbaçlanmalarını emretti.O zaman adamları, rahiplerin el ve ayaklarını bağlayıp boyunlarına bir ip geçirerek öyle bir şiddetle yerde sürüklemeye koyuldular ki nerede ise bağırsakları dışarı çıkacaklardı. Yaralarına kızgın yağ ve sirke döktüler ve sonunda, taşlar ve çırpılarla dolu, döşeklerine attılar, gece boyunca onlara musallat oldular.

Bundan sonra kızgın Fas kralı yeniden huzuruna çıkartmalarını emretti. Yarı çıplak ve zincirli olarak kralın huzuruna çıkarıldılar. Kıral, onları inançlarında çok sağlam bulduğunda, diğerlerini uzaklaştırarak, birkaç kadını çağırdı ve öyle konuştu: “Rahipler, bizim inancımıza geçerseniz bu kadınları, bol para ile birlikte, size eş olarak vereceğim ve krallığımda onur göreceksiniz.”Fakat ermiş şehitler böyle karşılık verdiler: “Ne kadınlarını ne de paranı istiyoruz, tüm bunları Mesih’in aşkı için hor görüyoruz”.O vakit Sultan iyiden iyiye kızdı, bir kılıç kaptı, rahipleri birbirlerinden ayırdı ve alınlarına üç darbe indirerek kafataslarını parçaladı, kendi eli ile öldürerek.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt